اساس تشخیص و درمان در روانکاوی

بر خلاف روانپزشکی که اساس تشخیص صرفا بر مبنای علایم آزار دهنده بالینی می باشد، در روانکاوی لکانی بر اساس ساختار شناسی ذهن، تشخیص و نوع رویکرد درمانی تعیین می گردد. به عنوان مثال در روانپزشکی اگر فردی از بیخوابی شبانه و یا بیداری زودهنگام صبحگاهی، احساس ناخشنودی نسبت به زندگی روزمره اش و یا عدم انگیزه برای هر فعالیتی سخن گوید، بر چسب تشخیصی افسردگی بر او گذارده می شود. البته قطعا این فرد حالت افسردگی و یا خلق پایین را نشان می دهد اما آن چه در نظر گرفته نمی شود، نوع ساختار زمینه‌ای ذهن اوست که حال خلق پایین خود را به دلایلی در فرد نشان داده است. در حقیقت، اگر ندانیم با چه نوع ساختار زمینه‌ ای ذهنی سر و کار داریم، نه تنها تلاش برای زدودن علایم آزار دهنده ممکن است بیهوده باشد بلکه حتی در مواردی خطرناک نیز می تواند باشد. مثلا اگر به فردی که از ملانکولیا که نوعی از سایکوز با خلق بسیار پایین بوده گفته شود غم و غصه هایت را کنار بگذار و دیگر به خود سختی و مصیبت نده، فرد برای اثبات اینکه رنج کشیدنش نه تنها بیهوده نیست که حقیقتا سزاوارش است، ممکن است دست به خودکشی بزند. به سبب حساسیت این موضوع یعنی تشخیص صحیح در بالین افرادی که از بیماریهای روحی و روانی رنج می برند و به دلیل روشن شدن تفاوت رویکرد درمانی در روانکاوی لکانی با روانپزشکی، بر آن شدم تا در باب اساس تشخیص و درمان مشکلات روحی مختصر توضیحی را متذکر شوم. در مطلب بعدی به موضوع روانپریشی و یا سایکوز خواهم پرداخت که بسیاری از موارد به دلیل خاموش بودن و یا بی سر و صدا بودن علایم حادش از صافی تشخیصی روانپزشکی رد می شود و به طبع درمان مناسبی دریافت نمی کنند.

در روانکاوی لکانی، تقسیم بندی چهار دسته ای ذهن افراد، نوع رویکرد درمانی را متفاوت می سازد. چهار دسته ساختار ذهنی اعم اند از:

نوروتیک (روان نژند)، سایکوتیک (روانپریش)، پرورت (منحرف) و فوبیک (هراس زدگی)

آنچه سرنوشت فرد را در انتخاب یکی از قالب های بالا تعیین می کند، مرحله سرنوشت ساز ادیپ بین سنین ۳ تا ۵ سالگی است. البته در این مرحله یک اتفاق مهم دیگر نیز رخ می دهد و آن انتخاب نوع تمایل جنسی به جنس موافق و مخالف است. در این مرحله اگر پدیده سرکوب انجام گیرد، فرد از آرزومندی خود برای مادر و یا کسی که او را تیمار دار است، دست برمی دارد و به این یقین می رسد که مادر چیزی را ورای او خواهان است. بنابراین در رابطه ای دوگانه میان خود و مادر به دام نمی افتد و مسیر نوروز را پیش می گیرد. هیچ فردی بدون رنجش این مرحله را در خردسالی طی نمی کند و در حقیقت کم آسیب دیده ترین حالت همین نوروز است. در سایکوز و یا روانپریشی، اتحاد مادر و طفل ناگسستنی باقی مانده و فرد از پذیرش عنصر سومی میان خود و مادر سر باز زده است. نوع افراطی این حالت را در نوع انحرافات جنسی و یا پرورژن داریم که نه تنها میان خود و مادر مانعی نمی ینند بلکه هویت انسانی خود را تا حد جسمی که مورد لذت دیگری است تنزل می‌دهند. به بیانی دیگر متصور می شوند که آن ها تنها چیزی هستند که مادر از آن لذت می برد. شور جنسی و یا لیبیدو محدود به مناطق جنسی نمی گردد و به شکلی نا بجا تظاهر می یابد. در فوبیا که برخی آن را در دسته نوروز قرار می دهند، جدایی فرد از مادر با جایگزینی جسم فوبیک و یا ترس زا ممکن شده است. هر کدام از این ساختار های ذهنی می توانند، افسرده، مضطرب، وسواسی، متمایل به خودکشی و یا دارای سایر علایم آزار دهنده باشند. آن چه مهم است شناسایی ساختار ذهنی این افراد است که بر اساس آن نوع رویکرد درمانی، استراتژی و تکنیک های درمانی تعیین شود. برای تعیین ساختار ذهنی، رابطه فرد با علامت آزار دهنده را مبنا قرار می دهیم و نه نوع تظاهر بالینی را که فرد از آن شکایت می کند. به عنوان مثال، هر فردی ممکن است نسبت به یک موضوع بدبین شود ولی در نوع سایکوز پارونوییا فرد مطلقا باور دارد که درست می پندارد و بدبینی اش زاده تفکر او نیست. این که هر فرد علایم آزاردهنده ای را که با آن ها دست به گریبان است چگونه تحلیل می کند و به آن چه جایگاهی می دهد، در روانکاوی لکانی در جهت تشخیص صحیح مورد توجه قرار می گیرد.

در مقاله بعد انواع سایکوز، که رشدی پیشرونده در سال های اخیر در سراسر جهان داشته است، بررسی خواهد شد.

    ۹۳/۱۱/۰۳

    ۱۵:۳۹

    Last updated on


    به اشتراک بگذارید: