ارتودنسی با پلاک های شفاف


پلاکهای شفاف در بالغین و بزرگسالانی کاربرد دارد که بدلیل موقعیت شغلی خود قادر به تحمل دستگاههای ثابت و سیمها داخل دهان نیستند.مزیت آنها عدم دیده شدن آنهاست.عیب آنها هزینه زیاد آنهاست.

    ۹۷/۰۸/۰۲

    ۰۲:۲۷


    بروزرسانی در


    به اشتراک بگذارید