ارائه مقاله تاثیر تحریک الکتریکی مغز بر کنترل تشنج در سیزدهمین کنگره بین المللی صرع و انتخاب ان به عنوان پوستر برگزیده


تاثیر تحریک  الکتریکی مغز از روی جمجه بر سرکوب تشنج در بیمار مبتلا به صرع

مطهره میردامادی 

 

تحریک الکتریکی مغز از روی جمجمه یک روش بی خطر برای تغییر تحریک پذیری بافت عصبی مغز می باشد.با استفاده  از کاتد تحریک پذیری بافت عصبی کاهش می یابد و با اند تحریک پذیری زیاد می شود.

پاتوفیزیولوژی ایجاد صرع , عدم تعادل بین میزان تحریک ومهار بافت نورونی کورتکس می باشد.

بنابراین می توان از تحریک الکتریکی مغز برای درمان صرع کمک گرفت.

گزارش یک مورد :

یک بیمار ۳۹ ساله مبتلا به صرع موضعی پیچیده که به درمان دارویی با کاربامازپین و سدیم والپروات و فنی توئین پاسخ نداده بود, انتخاب شد .

این بیمار به طور متوسط ۴ بار در هفته تشنج می کرد .دریافته های تصویر برداری گلیوز و انسفالومالازیا در لوب پریتال راست دیده شد.در زمان تشنج دست چپ بیمار تکان می خورد .در نوار مغز امواج تنشنجی در تمپوروپریتال راست مشاهده می شد. بر اساس این یافته ها کاتد در نقطه میانی  پی۴ و تی۶ بر اساس سیستم ۱۰-۲۰ نوار مغز قرار داده شد .تحریک با ۵/۱ میلی امپر برای ۲۰ دقیقه یکبار در هفته برای دو هفته پیاپی انجام شد.در زمان تحریک بیمار دچار علایمی از تشنج نشد.درطول هفته بعد بیمار فقط یکبار تشنج کرد که  در مقایسه با قبل از این درمان به یک چهارم کاهش یافته بود و طول مدت تشنج هم کاهش یافت.

داروها در طول درمان تغییری نکرد و عوارض جانبی دیده نشد.

نتیجه گیری:

یک جلسه تحریک با کاتد باعث بهبود صرع مقاوم به درمان می گردد و این روش به خوبی تحمل شده و عوارضی ندارد

    17/01/28

    13:02


    بروزرسانی در


    به اشتراک بگذارید