تاثیر سیگار بر دندان ها

اثر سیگار بر روی دندانها

سیگار باعث از دست رفتن دندانها و کاهش زیبایی صورت و در نتیجه افت اعتماد به نفس میشود   🙄

سیگار باعث از دست رفتن دندانها و کاهش زیبایی صورت و در نتیجه افت اعتماد به نفس میشود

 

🙄

    ۹۶/۰۹/۱۳

    ۰۰:۳۶


    به اشتراک بگذارید: