آیین‏ نامه اجرایی قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور


دکتر زهره لواسانی، عضو هیأت علمی دانشگاه/

مصوب جلسه مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۳ هیأت وزیران/

***

شماره‌ ابلاغیه: .۵۴۰۱۶ ت ۳۱۱۹۷ ه،

تاریخ ابلاغ: ۲۴/۱۲/۱۳۸۳،

وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی – وزارت دادگستری/

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۳٫۱۲٫۱۹ بنا به پیشنهاد مشترک شماره ۶۹۷۷۳ مورخ ‌۱۳۸۳٫۵٫۱۰ وزارتخانه‌های بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی و دادگستری و به استناد ماده (۵) قانون‌ نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور ـ مصوب ۱۳۸۲ـ آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب‌ نمود:

آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور

فصل اول ـ تعاریف و کلیات

ماده ۱ـ در این آیین‌نامه‌، واژه‌ها و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌رود:

     الف ـ قانون‌: منظور قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور ـ مصوب ۱۳۸۲ ـ است‌.

     ب ـ جنین‌: نطفه حاصل از تلقیح خارج از رحمی زوج‏های قانونی و شرعی است که از مرحله باروری تا حداکثر پنج روز خواهد بود. این جنین می‌تواند به دو صورت تازه و منجمد باشد.

     پ ـ اهدای جنین‌: واگذاری داوطلبانه و رایگان یک یا چند جنین از زوج‏های واجد شرایط مقرر در قانون‌ و این آیین‌نامه، به مراکز مجاز تخصصی درمان ناباروری برای انتقال به زو‏ج‏های متقاضی دارای شرایط مندرج‌ در قانون‌.

فصل دوم ـ شرایط اهدا و دریافت جنین‌

ماده ۲ـ زوج‏های اهداکننده باید دارای شرایط زیر باشند:

     الف ـ علقه و رابطه زوجیت قانونی و شرعی‌.

     ب ـ سلامت متعارف جسمی و روانی و ضریب هوشی مناسب‌.

     پ ـ نداشتن اعتیاد به مواد اعتیادآور و روان‌گردان‌. 

     ت ـ مبتلا نبودن به بیماری‏های صعب‌العلاج نظیر ایدز، هپاتیت و …

     تبصره ـ مراکز مجاز تخصصی درمان ناباروری مکلفند قبل از دریافت جنین از اهداکنندگان‌، وجود شرایط مذکور در این ماده را احراز نمایند.
ماده ۳ـ اهدای جنین باید با موافقت و رضایت کتبی زوج‏های اهداکننده و در مراکز مجاز تخصصی درمان ‌ناباروری‌، با احراز هویت آنان و به صورت کاملاً محرمانه انجام گیرد.

ماده ۴ـ زوج‏های متقاضی جنین اهدایی باید واجد شرایط مقرر در ماده (۲) قانون باشند.

ماده ۵ـ رسیدگی به درخواست دریافت جنین اهدایی‌، در دادگاه صالح و خارج از نوبت و بدون رعایت ‌تشریفات آیین دادرسی مدنی به عمل می‌آید. صدور حکم به رد درخواست و عدم تأیید صلاحیت زوجین قابل تجدیدنظر می‌باشد.

فصل سوم ـ تکالیف و وظایف مراکز مجاز درمان ناباروری‌

ماده ۶ـ مراکز مجاز تخصصی درمان ناباروری مکلفند نسبت به موارد زیر اقدام نمایند:

     الف ـ نگه‏داری جنین‏های اهدایی از سوی اهداکنندگان مسلمان و غیرمسلمان به طور جداگانه و رعایت‌ تناسب دینی و مذهبی زوج‏های متقاضی با جنین اهدایی در زمان انتقال‌.

     ب ـ دریافت و نگه‏داری رأی قطعی مرجع قضایی از متقاضی‌.

     پ ـ صدور گواهی و معرفی‏نامه لازم مبنی بر تأیید سلامت جسمی و روانی برای متقاضیان دریافت جنین‌طبق مقررات قانون و این آیین‌نامه‌.

     ت ـ دریافت‌، نگه‏داری و انتقال جنین‏های اهدایی در شرایط کاملاً محرمانه‌.

     تبصره ـ اطلاعات مربوط به جنین‏های اهدایی‌، جزو اطلاعات به کلی «سرّی» طبقه‌بندی می‌شوند.

ماده ۷ـ صدور گواهی عدم‌ توانایی باروری و همچنین توانایی زوجه در زمینه دریافت و نگه‏داری جنین‌، پس از انجام تست‎ها و آزمایش‎های دقیق پزشکی در صلاحیت مراکز مجاز تخصصی درمان ناباروری می‌باشد.

فصل چهارم ـ شرایط لازم جهت دریافت‌، نگه‏داری و انتقال جنین

ماده ۸ ـ هر یک از مراکز مجاز تخصصی درمان ناباروری می‌توانند بانک جنین طبق دستورالعمل‏های ‌وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی دایر نمایند. این بانک مسؤول دریافت و نگه‏داری جنین و انتقال‌ آن‏ها به زوجین نابارور طبق مقررات مندرج در قانون و این آیین‌نامه می‌باشد.

ماده ۹ـ مرکز مدیریت پیوند وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی موظف است طبق‌ دستورالعمل‏های وزارت یادشده نسبت به دریافت‌، نگه‏داری و انتقال جنین نظارت دقیق اعمال کند.

ماده ۱۰ـ ارائه مدارک و اطلاعات مربوط به اهداکنندگان و دریافت‏کنندگان جنین اهدایی، تنها با رعایت ‌قوانین مربوط به حفظ و نگه‏داری اسرار دولتی و به مراجع قضایی صلاحیتدار مجاز می‌باشد.

محمدرضا عارف – معاون اول رییس‌جمهور

۲۴/۱۲/۱۳۸۳

منبع: سایت مرکز پژوهش‏های مجلس شورای اسلامی

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/125235

۱۳۹۵ © حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهش‏های مجلس شورای اسلامی ایران می‎باشد.

    16/11/30

    12:49


    بروزرسانی در


    به اشتراک بگذارید