آیا اهمیت فوق العاده دادن به رابطه جنسی درست است؟


‍ ‍ ?آیا اهمیت فوق العاده دادن به رابطه جنسی درست است؟

❌#رابطه_جنسی بخش مهمی از زندگی زوجین است اما برخی افراد اهمیت فوق العاده ای برای آن قائل می شوند.

♦️بطور مثال این افراد از یک مشکل جنسی کوچک و پیش پا افتاده، در ذهن خود یک بیماری فاجعه آمیز و علاج نشدنی می سازند.
برای آنها مشکل جنسی به معنی آن است که آنها اصلا زن یا مرد نیستند.

♦️برخی دیگر هر نوع مشکل جنسی را بعنوان یک نشانه از پایان رابطه جنسی و یا حتی مرگ کل رابطه شان می دانند و در نتیجه دچار افسردگی و تنش می شوند.

♦️افرادی که اهمیت بیش از اندازه ای به رابطه جنسی می دهند، ممکن است رابطه جنسی را با عزت نفس و جذابیت های فردی خود یکسان بدانند و در صورت بروز مشکل در #سکس اعتماد به نفس خود را از دست بدهند.

♦️برای بعضیها عشق مساوی رابطه جنسی است و بیش از هر چیزی، بر دفعات رابطه جنسی و حساب کتاب آن را داشتن، تمرکز می نمایند.

♦️افرادی که دارای چنین دیدگاههای منفی و مبالغه آمیزی نسبت به سکس هستند، بیشتر مواقع به آسودگی از یک رابطه جنسی لذت نمی برند و فوق العاده نظاره عملکرد خود در حین رابطه و صرفا منتظر رسیدن به نقطه ارگاسم هستند، این باور منجر به اضطراب عملکردی فرد شده و با خوش گذرانی، خلاقیت و احساس رضایتمندی در سکس منافات دارد.

    18/06/15

    15:34


    بروزرسانی در


    به اشتراک بگذارید