آمادگی قبل از ابلیشن


گر قرار است برای درمان آریتمی ابلیشن شوید اطلاعات ذیل برایتان مفید خواهد بود.

۱- قبل از بستری بهتر است دوش گرفته باشید و موهای کشاله ران و قفسه سینه تراشیده شده باشد .چون محل ورود سیمها به داخل قلب معمولا از رگهای کشاله ران می باشد و برای ثبت نوار قلب الکترودها با چسبک های مخصوصی به قفسه سینه چسبانده می شوند که در صورت وجود مو اتصال آنها مشکل خواهد بود.

۲- حد اقل تا ۴ ساعت قبل از عمل چیزی میل نکنید

۳-تمام مدارک پزشکی خود را مثل نوار قلب، هولتر مانیتورینگ ۲۴ ساعت، اکو کاردیوگرافی و غیره را همراه داشته باشید.

۴-در صورتیکه قبلا داروی ضد بی نظمی مصرف می کنید باید با نظر پزشک خود حد اقل ۵ وعده قبل ازعمل این داروها قطع شده با شند. البته قطع هر نوع دارو و مدت آن باید طبق دستور پزشک باشد.

۵-اگر  وارفارین مصرف می کنید باید به پزشک معالج یادآوری کنید تا در صورت لزوم  قطع شود

 

۶- اگر سابقه ای از حساسیت نسبت  به داروهای بی حسی موضعی حساسیت دارید حتما با پزشک خود در میان بگذارید.

۷-چون این عمل معمولا یک ساعت و بیش از آن طول می کشد، قبل از عمل دستشویی بروید

۸-در حین عمل اگر احساس درد یا طپش غیر عادی داشتید آن را با پزشک خود در میان بگذارید.

۹- اگر قبلا برایتان دستگاهی مثل پیس میکر یا آی سی دی کار گذاشته شده، کارت آن را در روز عمل همراه داشته باشد و به پزشک معالج یاد آوری کنید.

۱۰- اگر قبلا تحت عمل قلب، آنژیو گرافی یا ابلیشن قرار گرفته اید همه  مدارک را همراه داشته با شید.

۱۱- اگر حامله هستید یا مشکوک به حاملگی هستید ، حتما با پزشک در میان بگذارید.

عمل ابلیشن معمولا درد زیادی ندارد، عوارض آن کم و خطر مرگ نزدیک به صفر است.بنابراین نگران نباشید.

15/02/05

21:37


بروزرسانی در


به اشتراک بگذارید