پزشک متخصص آسیب شناسی - پاتولوژیست

آسیب شناسی


تخصص آسیب شناسی یا پاتولوژی مربوط به شناسایی و بررسی فرایند بیماری های مختلف است تا به وسیله آن بتوان ماهیت و علت‌ بیماری ها را شناخت و در نتیجه روش درست برای درمان آن را در پیش گرفت.

در آسیب شناسی بالینی نمونه هایی از مایعات و ترشحاتی که از بدن افراد گرفته می شوند(مانند ادرار ، خون ، مدفوع و…) بررسی و آزمایش می شوند.

در آسیب شناسی تشریحی، پزشک متخصص به بررسی نمونه هایی که به صورت بافت بدن از بیماران گرفته شده می پردازند.

به طور کلی آسیب شناسی علم و فن شناسایی و تشخیص علت بیماری هاست

 

برخی از  فعالیتهای پزشکان متخصص آسیب شناسی را می توانید در ادامه ببینید:

 

بررسی و انطباق نمونه سلولی با آسیب یا نکروز (مرگ سلول‌ ها و بافت‌ زنده)

بررسی و آزمایش التهاب، زخم ها و رشد غیر طبیعی سلول‌ها

بررسی و تشخیص‌ سرطان و نوع خوش خیم یا بدخیم آن

شناسایی و بررسی الگوهای سلولی

انجام مطالعات ژنتیکی و بررسی نشانگرهای ژنی در انواع بیماری ها

 

برای مشاهده پزشکان متخصص آسیب شناسی عضو داک تاپ کلیک کنید

۹۷/۰۴/۱۷

۱۳:۵۵


بروزرسانی در


به اشتراک بگذارید