آرتروسکوپی زانو روشی کم تهاجمی برای درمان وترمیم پارگیهای رباط صلیبی ومنیسک زانو

آرتروسکوپی درمانی جراحی است که از چندین سال پیش متداول شده ودر حال حاضر توسط متخصصین ارتوپدی در موارد مختلفی از آناستفاده میشود.این متد روشی بسیار کم تهاجمی برای دیدن داخل مفصل است.Athro به معنای مفصل وScopy به معنای دیدن است.ودرحقیقت آرتروسکوپ یک مفصل بین است. وجراح ارتوپد بادیدن داخل مفصل میتواند بسیاری ازبیماریهای آنرا…

آرتروسکوپی درمانی جراحی است که از چندین سال پیش متداول شده ودر حال حاضر توسط متخصصین ارتوپدی در موارد مختلفی از آناستفاده میشود.این متد روشی بسیار کم تهاجمی برای دیدن داخل مفصل است.Athro به معنای مفصل وScopy به معنای دیدن است.ودرحقیقت آرتروسکوپ یک مفصل بین است. وجراح ارتوپد بادیدن داخل مفصل میتواند بسیاری ازبیماریهای آنرا تشخیص داده واقدام به درمان جراحی بعضی از آنها از طریق آرتروسکوپی نماید.در دنیا هرساله حدود چهار میلیون آرتروسکوپی زانو انجام میشود.index(5)

اساسی ترین قسمت آرتروسکوپی یک لوله فلزی به اندازه تقریبی یک نی است.که در انتهای آن یک دوربین فیلمبرداری بسیار دقیق قرار گرفته است ودرداخل لوله تعداد زیادی عدسی وجود دارد.پزشک متخصص ارتوپد ازطریق یک سوراخ چند میلیمتری این لوله رااز جلوی زانو وارد فضای مفصلی زانو کرده وسپس تصاویر ایجادشده توسط دوربین به یک مانیتور با وضوح بالا منتقل میشود تا جراح معالج قادر باشد تصاویر داخل زانو را روی مانیتور ببیند.

جراح معالج قادر است بیشتر قسمت های داخل زانوراتوسط آرتروسکوپ مشاهده کرده وبیماریها وضایعات آنرا تشخیص دهد.

مراحل درمان آرتروسکوپی:

درمان آرتروسکوپی بصورت یک جراحی سرپایی است

به این منظور بیمار مدت کوتاهی ،معمولا چند ساعت قبل از جراحی دربیمارستان بستری وبعداز آرتروسکوپی قادراست در همان روزازبیمارستان مرخص گردد.مانند هرعمل جراحی دیگری بیمار باید توسط متخصص بیهوشی تحت بیهوشی عمومی یا بیحسی کمری ویا بیحسی موضعی(لوکال) قرار گیرد.بنابراین باید قبل ازشروع عمل،حداقل بمدت ۸ساعت چیزی نخورده باشد.

 

    ۹۵/۱۰/۱۷

    ۲۲:۰۶


    به اشتراک بگذارید: