New in OB/GYN 2014-13

-مادر مبتلا به VSD,ASD,orPDAدر بارداری اگر Pulmonary-HTN نداشته باشد حاملگی را به خوبی تحمل می کند ولی باید از نظر ریسک ایجاد همان بیماری در جنین مشاوره شوند. -بتا بلوکر Safe تر در بارداری متوپرولول است. -دریچه های مصنوعی بیولوژیک در بارداری مشکلی ندارند ولی دریچه های مصنوعی سنتتیک بدلیل خطر ترومبوز جزو حاملگی های…

-مادر مبتلا به VSD,ASD,orPDAدر بارداری اگر Pulmonary-HTN نداشته باشد حاملگی را به خوبی تحمل می کند ولی باید از نظر ریسک ایجاد همان بیماری در جنین مشاوره شوند.
-بتا بلوکر Safe تر در بارداری متوپرولول است.
-دریچه های مصنوعی بیولوژیک در بارداری مشکلی ندارند ولی دریچه های مصنوعی سنتتیک بدلیل خطر ترومبوز جزو حاملگی های High risk محسوب می شوند.
-در صورتیکه برای جلوگیری از ترومبوز در مادر باردار آنتی کوآگولان داده اید بدانید که در هر حال LMWHها ارجح بر هپارین میباشند و باید فعالیت فاکتور anti-Xa در آنها ۴ ساعت پس از آخرین تزریق ۱٫۲-۱ بماند.

۹۴/۰۱/۲۸

۱۷:۴۱


به اشتراک بگذارید: