EPS چیست ؟

مخفف Electrophysiologic Study در این عمل که با بیحسی انجام می شود تعدادی سیم را که در یک اننهای آنها الکترودهایی برای ثبت فعالیت برقی  قلب وجود دارند و کاتتر نامیده می شوند از طریق رگهای کشاله ران وارد قلب می کنند. انتهای دیگر این کاتترها به ماشینی که با یک رایانه کنترل می شود…

مخفف Electrophysiologic Study

در این عمل که با بیحسی انجام می شود تعدادی سیم را که در یک اننهای آنها الکترودهایی برای ثبت فعالیت برقی  قلب وجود دارند و کاتتر نامیده می شوند از طریق رگهای کشاله ران وارد قلب می کنند.

انتهای دیگر این کاتترها به ماشینی که با یک رایانه کنترل می شود متصل شده و فعالیت الکتریکی قلب از آن طریق در صفحه نمایشگر  به صورت سیگنالهایی دریافت شده وبر روی کاغذ نیز ثبت می شود.

پزشک متخصص آریتمی قلب با نقشه برداری فعالیت الکتریکی و تحلیل این اطلاعات کانون بی نظمی را تشخیص می دهد.

این عمل  معمولا بسیار کم خطر بوده و حدود یک ساعت طول می کشد و پس از عمل پس از حدود سه ساعت بیمار می تواند راه برود.      

۹۳/۱۰/۰۶

۰۰:۱۷


به اشتراک بگذارید: