پزشکان عمومی [۳۴۱]

پزشک عمومی، پزشکی است که مراقبت‌های اولیه را فراهم کرده و در پزشکی خانواده تخصص دارد. یک پزشک عمومی به درمان بیماری‌های حاد و مزمن برای همهٔ سنین و هر دو جنس، می‌پردازد. آنها مهارت خاصی در درمان افراد مبتلا به بیماریهای گوناگون و همایندی مرضی دارند. طول دوره ان متشکل از ۵/۲ سال علوم پایه /۶ماه فیزیو پاتولوژی /۲۱ ماه کاراموزی/۱۸ ماه کارورزی است که در مجموع ۵/۷ سال تا ۸ سال طول می‌کشد. معادل کلمه انگلیسی آن medicine می باشد.

چنانچه شما هم پزشک هستید، جهت افزودن نام خود به این لیست عضو داک تاپ شوید:

Untitled-1

تصویر پروفایلنام و نام خانوادگیمدرک تحصیلیشهرهاتخصصامتیاز داک تاپمقالاتسوالات و نظراتپاسخ هامطالب ارسالی
دکتر محمدرضا محمودی هاشمی دکتر محمدرضا محمودی هاشمی دکترایزددندان پزشکی عمومی157123636 1
دکتر سیدداود موسوی بفرویی دکتر سیدداود موسوی بفرویی دکتراتهراندندان پزشکی عمومی12224108 0
دکتر گودرز زمانی سامانی دکتر گودرز زمانی سامانی دکترافولادشهرپزشکی عمومی7512014 23
دکتر مهرداد منصوری نیا دکتر مهرداد منصوری نیا دکتراتبریزپزشکی عمومی481168 12
دکتر نیلوفر داوود پور دکتر نیلوفر داوود پور دکتراتهراندندان پزشکی عمومی471111 0
دکتر جواد سلطانمحمدی دکتر جواد سلطانمحمدی دکتراتهرانپزشکی عمومی394122 7
دکتر محمدتقی بهجتی دکتر محمدتقی بهجتی دکتراتهراندندان پزشکی عمومی37910 0
دکتر مهدیار سعیدیان دکتر مهدیار سعیدیان دکترامشهدپزشکی عمومی36742 0
دکتر کاظم اردکانیان دکتر کاظم اردکانیان دکترامشهدپزشکی عمومی321242 0
دکتر الميرا عبادالاهي دکتر الميرا عبادالاهي دکتراتهرانپزشکی عمومی31455 0
دکتر شیرین السادات موسوی دکتر شیرین السادات موسوی دکترااصفهانپزشکی عمومی281153 3
دکتر گیلدا بدیعی دکتر گیلدا بدیعی دکتراشیرازدندان پزشکی عمومی24344 0
دکتر کاظم محدث نیا دکتر کاظم محدث نیا دکتراتبریزدندان پزشکی عمومی23176 0
دکتر زينب مهدي نژاد دکتر زينب مهدي نژاد دکترازاهداندندان پزشکی عمومی20075 3
سعید پورسعادت سعید پورسعادت دکتراشیرازدندان پزشکی عمومی20263 0
دکتر تقی نجف زاده دکتر تقی نجف زاده دکتراحسن آباد (یاسوکند)پزشکی عمومی14034 3
دکتر مهرناز كاظمي دکتر مهرناز كاظمي دکتراتهرانپزشکی عمومی14143 0
دکتر المیرا پورنگ دکتر المیرا پورنگ دکتراتبریزدندان پزشکی عمومی140140 0
دکتر رضا حبیبی ساروی دکتر رضا حبیبی ساروی دکتراساریام اس-پزشکی عمومی12044 0
دکتر حمید یزدان پناه اسمرز دکتر حمید یزدان پناه اسمرز دکتراتهراندندان پزشکی عمومی12063 0
دکتر ایمان رضی آبادی دکتر ایمان رضی آبادی دکتراتهران - پرندپزشکی عمومی12240 0
دکتر سحر عتیقی دکتر سحر عتیقی دکتراکرمانپزشکی عمومی10160 0
دکتر مهنوش دهنادی مقدم دکتر مهنوش دهنادی مقدم دکتراکرجپزشکی عمومی9071 0
دکتر رجب حسن زاده ، نسرین ابراهیم زاده دکتر رجب حسن زاده ، نسرین ابراهیم زاده دکتراتهراندندان پزشکی عمومی-فیزیوتراپی9210 0
دکتر صادق علی اکبری دکتر صادق علی اکبری دکترابافتپزشکی عمومی8042 0
دکتر احمد نوری دکتر احمد نوری دکتراشیرازپزشکی عمومی8121 0
دکتر فريبا فراهي دکتر فريبا فراهي دکترامشهدپزشکی عمومی8080 0
دکتر رضا لاری پور دکتر رضا لاری پور دکتراتهرانپزشکی عمومی8080 0
دکتر مژگان یزدانی دکتر مژگان یزدانی دکتراتهراندندان پزشکی عمومی8200 0
دکتر مینوشفیعی دکتر مینوشفیعی دکترارشتپزشکی عمومی7051 0
دکتر پرویز عزیزی دکتر پرویز عزیزی دکتراکرجپزشکی عمومی6012 1
دکتر محمد امین کرمی دکتر محمد امین کرمی دکتراگچساراندندان پزشکی عمومی6022 0
دکتر امید اخلاقی دکتر امید اخلاقی دکترادزفولدندان پزشکی عمومی6022 0
دکتر . دکتر . دکتراتهرانپزشکی عمومی6022 0
دکتر علی اکبر مروارید دکتر علی اکبر مروارید دکترازاهداندندان پزشکی عمومی6041 0
دکتر داريوش ميرابي دکتر داريوش ميرابي دکتراتهراندندان پزشکی عمومی6041 0
دکتر فروغ مومنی دکتر فروغ مومنی دکتراقزوینپزشکی عمومی6060 0
دکتر سعید محمدی دکتر سعید محمدی دکتراتهرانپزشکی عمومی6120 0
دکتر الهام نیازی دکتر الهام نیازی دکتراکرمانشاهپزشکی عمومی5031 0
دکتر ايمان ايزدپناه دکتر ايمان ايزدپناه دکتراشیرازدندان پزشکی عمومی5031 0
دکتر مهری حضرت حسینی دکتر مهری حضرت حسینی دکترامراغهپزشکی عمومی5000 5
دکتر سید ارسلان خسروی دکتر سید ارسلان خسروی دکتراهمدانپزشکی عمومی5030 2
دکتر فرید مفید دکتر فرید مفید دکتراتهرانپزشکی عمومی5100 1
دکتر اسما خاکی پور دکتر اسما خاکی پور دکتراخرم آباددندان پزشکی عمومی5050 0
دکتر مهدی نیک پسند دکتر مهدی نیک پسند دکترامشهددندان پزشکی عمومی5050 0
دکتر احسان اسدی دکتر احسان اسدی دکتراتهراندندان پزشکی عمومی5050 0
دکتر داود مهدی پور دکتر داود مهدی پور دکترااردبیلپزشکی عمومی4011 1
دکتر جواد مهدی پور سردرود دکتر جواد مهدی پور سردرود دکتراتبریزپزشکی عمومی4021 0
دکتر مریم رستگار مقدم دکتر مریم رستگار مقدم دکتراتهراندندان پزشکی عمومی4021 0
دکتر مجتبی مصطفی زاده دکتر مجتبی مصطفی زاده دکتراتهرانپزشکی عمومی4021 0
دکتر محمدرضا شاهی دخت دکتر محمدرضا شاهی دخت دکتراتهراندندان پزشکی عمومی4021 0
دکتر محمدجعفرطالب پور دکتر محمدجعفرطالب پور دکتراآبادهپزشکی عمومی4021 0
دکتر داود قادری داش آتان دکتر داود قادری داش آتان دکترامراغهپزشکی عمومی4010 3
دکتر زینب السادات ذاکری دکتر زینب السادات ذاکری دکتراشیرازپزشکی عمومی4030 1
دکتر احسان عنایتی دکتر احسان عنایتی دکتراکرمانشاهپزشکی عمومی4030 1
دکتر احمد ساکت دکتر احمد ساکت دکترااصفهاندندان پزشکی عمومی4040 0
دکتر عصمت رضاپور دکتر عصمت رضاپور دکترابافتپزشکی عمومی4040 0
دکتر مسعود خانی دکتر مسعود خانی دکترامشهدپزشکی عمومی4100 0
دکتر حامد رستمی دکتر حامد رستمی دکتراشیرازپزشکی عمومی3011 0
دکتر خدامراد سلیمانی دکتر خدامراد سلیمانی دکتراقمدندان پزشکی عمومی3011 0
دکتر سیروس روحی دکتر سیروس روحی دکتراتهرانپزشکی عمومی3011 0
دکتر غلامرضا ستاري دکتر غلامرضا ستاري دکتراتهراندندان پزشکی عمومی3011 0
دکتر مهکامه چگینی دکتر مهکامه چگینی دکتراتهراندندان پزشکی عمومی3011 0
دکتر نوید مقیمی دکتر نوید مقیمی دکتراتهرانپزشکی عمومی3010 2
دکتر اصغر مرادی قهدریجانی دکتر اصغر مرادی قهدریجانی دکتراقهدریجانپزشکی عمومی3020 1
دکتر محمدزارعی دکتر محمدزارعی دکتراهمدانپزشکی عمومی3020 1
دکتر امید ربانی فر دکتر امید ربانی فر دکتراباغملکپزشکی عمومی3020 1
دکتر کوروش قربان پناه دکتر کوروش قربان پناه دکتراهمدانپزشکی عمومی3030 0
دکتر سیده مرضیه هاشمی نژاد دکتر سیده مرضیه هاشمی نژاد دکترادلفاندندان پزشکی عمومی3030 0
دکتر اکرم اعلمی دکتر اکرم اعلمی دکترامشهددندان پزشکی عمومی3030 0
دکتر جلال رحماني دکتر جلال رحماني دکتراتاکستاندندان پزشکی عمومی3030 0
دکتر قاسم فیروزی دکتر قاسم فیروزی دکتراهمدانپزشکی عمومی3030 0
دکتر حسین نصاری دکتر حسین نصاری دکتراآبادانپزشکی عمومی3030 0
دکتر علی اصغرشریفی دکتر علی اصغرشریفی دکتراعسلویهپزشکی عمومی2001 0
دکتر شاهین اعتمادی دکتر شاهین اعتمادی دکتراکرجپزشکی عمومی2001 0
دکتر مهدی مجنونی دکتر مهدی مجنونی دکترابیرجنددندان پزشکی عمومی2010 1
دکتر سهیلا شه بخش دکتر سهیلا شه بخش دکترازاهدانپزشکی عمومی2010 1
دکتر مهدی سلیمانی دکتر مهدی سلیمانی دکترامشهدپزشکی عمومی2010 1
دکتر محسن شمس الدینی مقدم دکتر محسن شمس الدینی مقدم دکتراکهنوجپزشکی عمومی2010 1
دکتر محمد باقر حسن زاده دکتر محمد باقر حسن زاده دکتراتبریزپزشکی عمومی2010 1
دکتر كوروش صحت دکتر كوروش صحت دکتراتهرانپزشکی عمومی2010 1
دکتر هادی خوش طینت دکتر هادی خوش طینت دکتراارومیهپزشکی عمومی2020 0
دکتر کاظم غلامی دکتر کاظم غلامی دکترارباط کریمپزشکی عمومی2020 0
دکتر احسان جوادزاده بلوری دکتر احسان جوادزاده بلوری دکتراگلبهار-مشهددندان پزشکی عمومی2020 0
دکتر شهرام پروین دکتر شهرام پروین دکتراشهریاردندان پزشکی عمومی2020 0
دکتر طه طاهرنیا دکتر طه طاهرنیا دکترامشهدپزشکی عمومی2020 0
دکتر افسانه شایسته دکتر افسانه شایسته دکتراتهرانپزشکی عمومی2020 0
دکتر رامين عسلي صاف دکتر رامين عسلي صاف دکترااردبیلپزشکی عمومی2020 0
دکتر سید رضا رضایی دریاکناری دکتر سید رضا رضایی دریاکناری دکتراتهرانپزشکی عمومی2020 0
دکتر مهسا صحرانشین سامانی دکتر مهسا صحرانشین سامانی دکتراشهرکرددندان پزشکی عمومی2020 0
دکتر وحید مظفری دکتر وحید مظفری دکترامشهدپزشکی عمومی2020 0
دکتر شیرین افخمی فرد دکتر شیرین افخمی فرد دکتراتهرانپزشکی عمومی2020 0
دکتر مسعود ناوی دوست دکتر مسعود ناوی دوست دکتراسبزوار-نقابپزشکی عمومی2020 0
دکتر نرگس لبیب زاده دکتر نرگس لبیب زاده دکتراتهرانپزشکی عمومی2020 0
دکتر پری ناز بشیرزاده دکتر پری ناز بشیرزاده دکتراخلخالدندان پزشکی عمومی2020 0
دکتر مریم مشاوری نیا دکتر مریم مشاوری نیا دکتراشیرازدندان پزشکی عمومی2020 0
دکتر امیرهوشنگ نظام دوست دکتر امیرهوشنگ نظام دوست دکترافردوسپزشکی عمومی2020 0
دکتر شاهين حمزه لو دکتر شاهين حمزه لو دکتراتهرانپزشکی عمومی2020 0
دکتر اميرحسين فردوسيان دکتر اميرحسين فردوسيان دکترانامشخصپزشکی عمومی2020 0
دکتر طاهره السادات حسناتی دکتر طاهره السادات حسناتی دکتراقمپزشکی عمومی2020 0
دکتر زهره چناري دکتر زهره چناري دکتراتهرانپزشکی عمومی2020 0
دکتر شهرام بهمنی دکتر شهرام بهمنی دکتراسنندجدندان پزشکی عمومی2020 0
دکتر محمدرضا نعمتی مقدم دکتر محمدرضا نعمتی مقدم دکتراتهرانپزشکی عمومی1000 1
دکتر علی جباری دکتر علی جباری دکتراتهراندندان پزشکی عمومی1000 1
دکتر علی امیرچقماقی دکتر علی امیرچقماقی دکتراگرگاندندان پزشکی عمومی1000 1
دکتر ارمین محمدی ارباطی دکتر ارمین محمدی ارباطی دکتراکرجپزشکی عمومی1000 1
دکتر پرویز حسین علی زادہ دکتر پرویز حسین علی زادہ دکتراتبریزدندان پزشکی عمومی1000 1
دکتر محمدرضا جمالی دکتر محمدرضا جمالی دکتراکاشانپزشکی عمومی1000 1
دکتر حسین عزیزی اشکدانی دکتر حسین عزیزی اشکدانی دکتراقمپزشکی عمومی1000 1
دکتر نسیم عمادی دکتر نسیم عمادی دکتراتهراندندان پزشکی عمومی1000 1
دکتر سعید طاعتی راد دکتر سعید طاعتی راد دکترالاهیجانپزشکی عمومی1000 1
دکتر علی خلعتبری دکتر علی خلعتبری دکتراتهرانپزشکی عمومی1010 0
دکتر مهدی سیدابادی دکتر مهدی سیدابادی دکتراقمپزشکی عمومی1010 0
دکتر سمانه شریعتی فرد دکتر سمانه شریعتی فرد دکتراشیرازپزشکی عمومی1010 0
دکتر سید امیر مسعود وزیری دکتر سید امیر مسعود وزیری دکتراتهرانپزشکی عمومی1010 0
دکتر سعید یوسفیان دکتر سعید یوسفیان دکتراتهرانپزشکی عمومی1010 0
دکتر فریدون وثوقی شهواری دکتر فریدون وثوقی شهواری دکترابندرعباسدندان پزشکی عمومی1010 0
دکتر آرمان گوران دکتر آرمان گوران دکترابابلپزشکی عمومی1010 0
دکتر حیدر سواری دکتر حیدر سواری دکتراسوسنگرددندان پزشکی عمومی1010 0
دکتر فرشاد کریمی دکتر فرشاد کریمی دکتراایرانشهرپزشکی عمومی1010 0
دکتر حسن نوتاش دکتر حسن نوتاش دکتراتبریزپزشکی عمومی1010 0
دکتر رایحه فولادوند دکتر رایحه فولادوند دکتراتهرانپزشکی عمومی1010 0
دکتر سهيلا عليمحمدي دکتر سهيلا عليمحمدي دکتراتهرانپزشکی عمومی1010 0
دکتر منیژه فرسام دکتر منیژه فرسام دکتراتهراندندان پزشکی عمومی1010 0
دکتر رحمت اله رئیسی دکتر رحمت اله رئیسی دکتراکرمانشاهپزشکی عمومی1010 0
دکتر غفار سرابي دکتر غفار سرابي دکترامشهدپزشکی عمومی1010 0
دکتر سینا قرطاسی دکتر سینا قرطاسی دکتراتبریزدندان پزشکی عمومی1010 0
دکتر جواد مهديان دکتر جواد مهديان دکترابشرویهپزشکی عمومی1010 0
دکتر محمد رضا احمدی دکتر محمد رضا احمدی دکتراتهرانپزشکی عمومی1010 0
دکتر مریم عرب پور دکتر مریم عرب پور نامشخصپزشکی عمومی1010 0
دکتر عبدالقادر پاک نیت دکتر عبدالقادر پاک نیت دکتراسردشتپزشکی عمومی1010 0
دکتر رضا تویسرکان منش دکتر رضا تویسرکان منش دکتراتهرانپزشکی عمومی1010 0
دکتر نیلوفر صحرائیان دکتر نیلوفر صحرائیان دکتراشیرازدندان پزشکی عمومی1010 0
دکتر فریبرز شریفی دکتر فریبرز شریفی دکتراعمادشهر-لارستاندندان پزشکی عمومی1010 0
دکتر علی حاج موسائی دکتر علی حاج موسائی دکتراقمپزشکی عمومی1010 0
دکتر حسین کوچک زاده دکتر حسین کوچک زاده دکتراتهرانپزشکی عمومی1010 0
دکتر سعید ترحمی دکتر سعید ترحمی دکتراتهرانپزشکی عمومی1010 0
دکتر اردشير نجفي دکتر اردشير نجفي دکتراکرجدندان پزشکی عمومی1010 0
دکتر علی اصغر حاتمی پور دهنو دکتر علی اصغر حاتمی پور دهنو دکترایاسوجپزشکی عمومی1010 0
دکتر سکینه توکلی بامکان دکتر سکینه توکلی بامکان دکترایزددندان پزشکی عمومی1010 0
دکتر هومن ابراهیمی لویه دکتر هومن ابراهیمی لویه دکترارشتپزشکی عمومی1010 0
دکتر سارا عزیزی دکتر سارا عزیزی دکتراتهراندندان پزشکی عمومی1010 0
دکتر غزال آقائی دکتر غزال آقائی دکتراسنندجپزشکی عمومی1010 0
دکتر محمدهادی یارایی دکتر محمدهادی یارایی دکترااراکدندان پزشکی عمومی1010 0
دکتر نزهت السادات صباغيان دکتر نزهت السادات صباغيان دکتراکرجدندان پزشکی عمومی1010 0
دکتر محمدرضا کریمی فرزقی دکتر محمدرضا کریمی فرزقی دکترامشهدپزشکی عمومی1010 0
دکتر علی مبهوتی دکتر علی مبهوتی دکتراارومیهپزشکی عمومی1010 0
دکتر شاهدخت قلیزاده دکتر شاهدخت قلیزاده دکترارشتدندان پزشکی عمومی1010 0
دکتر شايان اوحدي دکتر شايان اوحدي دکترادماوند - رودهندندان پزشکی عمومی1010 0
دکتر یاسر رحیمی دکتر یاسر رحیمی دکترامراغهدندان پزشکی عمومی1010 0
دکتر والح توکلی دکتر والح توکلی دکتراتهرانایمپلنت دندانی-پروتزهای دندانی-دندان پزشکی عمومی1010 0
دکتر تایماز علاقی دکتر تایماز علاقی دکتراکرجپزشکی عمومی1010 0
دکتر رامين صراطي دکتر رامين صراطي دکتراتبریزپزشکی عمومی1010 0
دکتر مهشید برهان آزاد دکتر مهشید برهان آزاد دکتراتهرانپزشکی عمومی1010 0
دکتر فاطمه مقدم قایینی دکتر فاطمه مقدم قایینی دکتراگلبهار-مشهددندان پزشکی عمومی1010 0
دکتر آله نوش شريعتمدار احمدي دکتر آله نوش شريعتمدار احمدي دکتراکرماندندان پزشکی عمومی1010 0
دکتر سیدمجتبی ابوالبقایی دکتر سیدمجتبی ابوالبقایی دکترایزدپزشکی عمومی1010 0
دکتر بابک ببرزاده دکتر بابک ببرزاده دکتراتهرانپزشکی عمومی1010 0
دکتر عبدالقائم یساقی دکتر عبدالقائم یساقی دکتراتهران - پردیسپزشکی عمومی1010 0
دکتر هانیه رمضانی دکتر هانیه رمضانی دکترارباط کریمدندان پزشکی عمومی1010 0
دکتر یوسف صفری دکتر یوسف صفری دکتراخداآفریندندان پزشکی عمومی1010 0
دکتر مژگان محمدی پارسا دکتر مژگان محمدی پارسا دکتراتهراندندان پزشکی عمومی1010 0
دکتر علی اکبر اعتمادی فرد دکتر علی اکبر اعتمادی فرد دکترازاوهپزشکی عمومی1010 0
دکتر مظفرمهدیان دکتر مظفرمهدیان دکتراکلاردشتپزشکی عمومی1010 0
دکتر عبدالرضا کارآموز دکتر عبدالرضا کارآموز دکتراسیرجانپزشکی عمومی1010 0
دکتر سمانه مرتضوی دکتر سمانه مرتضوی دکترااصفهانپزشکی عمومی1010 0
دکتر وحدت احمدی دکتر وحدت احمدی دکتراماهشهردندان پزشکی عمومی1010 0
دکتر لیلا مخبری دکتر لیلا مخبری دکتراتهراندندان پزشکی عمومی1010 0
دکتر محمود بزرگزاده دکتر محمود بزرگزاده دکتراتهرانپزشکی عمومی1010 0
دکتر ايدين مغاني دکتر ايدين مغاني دکتراتهراندندان پزشکی عمومی1010 0
دکتر رامين مصري دکتر رامين مصري دکتراتبریزپزشکی عمومی1010 0
دکتر سمیرا کبودوند دکتر سمیرا کبودوند دکترانامشخصپزشکی عمومی1010 0
دکتر کیکاوس دارابی دکتر کیکاوس دارابی دکترامسجدسلیمانپزشکی عمومی1010 0
دکتر الهام ملک لو دکتر الهام ملک لو دکتراتبریزدندان پزشکی عمومی1010 0
دکتر کامران فکری دکتر کامران فکری دکتراشوطپزشکی عمومی0000 0
دکتر احسان یوسفیان دکتر احسان یوسفیان دکتراتهراندندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر محمدرضاخلقي دکتر محمدرضاخلقي دکترامشهدپزشکی عمومی0000 0
دکتر علی مینوچهر دکتر علی مینوچهر دکتراسرخسپزشکی عمومی0000 0
دکتر الهام جعفری دکتر الهام جعفری دکترارستم آباددندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر جواد بابازاده دکتر جواد بابازاده دکتراساریپزشکی عمومی0000 0
دکتر سیدحسین مسعود دکتر سیدحسین مسعود دکتراکاشانپزشکی عمومی0000 0
دکتر حسن اردلانی دکتر حسن اردلانی دکترانکاءپزشکی عمومی0000 0
دکتر وحید نامداری دکتر وحید نامداری دکتراتبریزپزشکی عمومی0000 0
دکتر کیوان عظیم زاده دکتر کیوان عظیم زاده دکتراتبریزدندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر جوادامجدی دکتر جوادامجدی دکترامشهدپزشکی عمومی0000 0
دکتر فرانک پرستگاری دکتر فرانک پرستگاری دکترااصفهانپزشکی عمومی0000 0
دکتر شهناز بختیاری دکتر شهناز بختیاری دکتراابهرپزشکی عمومی0000 0
دکتر فرهاد خان مدرس دکتر فرهاد خان مدرس دکتراتهراندندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر مهدی زنگنه بایگی دکتر مهدی زنگنه بایگی دکترازاهدانپزشکی عمومی0000 0
دکتر مهرناز مظفريان دکتر مهرناز مظفريان دکتراتهرانپزشکی عمومی0000 0
دکتر مریم غلامیان دکتر مریم غلامیان دکتراشیرازپزشکی عمومی0000 0
دکتر بابک حقی پور دکتر بابک حقی پور دکتراارومیهپزشکی عمومی0000 0
دکتر محمد جليل وند دکتر محمد جليل وند دکتراتاکستاندندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر سیدمحمودزمانی شاندیز دکتر سیدمحمودزمانی شاندیز دکترامشهدپزشکی عمومی0000 0
دکتر شاپور شفیعی دکتر شاپور شفیعی دکتراسپیداندندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر آنیتا عیوضلو دکتر آنیتا عیوضلو دکتراتهراندندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر امین خاماچی دکتر امین خاماچی دکتراچابهارپزشکی عمومی0000 0
دکتر فرید مختاری دکتر فرید مختاری دکتراتهرانپزشکی عمومی0000 0
دکتر مريم رسولى دکتر مريم رسولى دکتراتهرانپزشکی عمومی0000 0
دکتر امیر کاظمی راد دکتر امیر کاظمی راد دکتراتبریزدندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر حسن كيمياقلم دکتر حسن كيمياقلم دکترامشهدپزشکی عمومی0000 0
دکتر آرمین احمدنژاد دکتر آرمین احمدنژاد دکتراشیرازدندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر عباس صدر دکتر عباس صدر دکتراتهرانپزشکی عمومی0000 0
دکتر اصغر براتی نژاد دکتر اصغر براتی نژاد دکتراکاشاندندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر مجتبی پوردهقان اردکان دکتر مجتبی پوردهقان اردکان دکترایزددندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر فرهاد اکبرزاده دکتر فرهاد اکبرزاده دکترامرنددندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر محمداسماعیل عرب احمدی دکتر محمداسماعیل عرب احمدی دکتراشاهرودپزشکی عمومی0000 0
دکتر فاطمه محمدی جنیدی دکتر فاطمه محمدی جنیدی دکتراتهراندندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر محمد رضا بخشایش دکتر محمد رضا بخشایش دکتراتهرانپزشکی عمومی0000 0
دکتر بهاره سپهریان دکتر بهاره سپهریان دکتراتهراندندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر محمد رضا تقي زاده دکتر محمد رضا تقي زاده دکترامشهدپزشکی عمومی0000 0
دکتر خه بات یوسفی دکتر خه بات یوسفی دکتراسنندجدندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر سید نوید المدنی دکتر سید نوید المدنی دکتراتهرانپزشکی عمومی0000 0
دکتر جعفر پاک‌زاده دکتر جعفر پاک‌زاده دکتراشاهین شهرپزشکی عمومی0000 0
دکتر سعید مرتضوی مقدم دکتر سعید مرتضوی مقدم دکترافردوسپزشکی عمومی0000 0
دکتر ايمان روح بخش ارفعي دکتر ايمان روح بخش ارفعي دکترامشهدپزشکی عمومی0000 0
دکتر محبوبه رحیمی دکتر محبوبه رحیمی دکتراقائم شهرپزشکی عمومی0000 0
دکتر علی احمدیان سخن زاد دکتر علی احمدیان سخن زاد دکتراسنندجپزشکی عمومی0000 0
دکتر راضیه قبادی دکتر راضیه قبادی دکتراساریدندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر احمد مرادیان دکتر احمد مرادیان دکتراقمپزشکی عمومی0000 0
دکتر کسری دابشلیم دکتر کسری دابشلیم دکتراکرجدندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر افشین فروردین دکتر افشین فروردین دکتراشیرازپزشکی عمومی0000 0
دکتر قاسم میرجلیلی دکتر قاسم میرجلیلی دکترایزدپزشکی عمومی0000 0
دکتر احسان فرمانیان دکتر احسان فرمانیان دکتراتهرانپزشکی عمومی0000 0
دکتر عباس غلامی برمی دکتر عباس غلامی برمی دکتراتهرانپزشکی عمومی0000 0
دکتر مجید طاهرخانی دکتر مجید طاهرخانی دکتراتاکستانپزشکی عمومی0000 0
دکتر جلال رباني فر دکتر جلال رباني فر دکترامشهدپزشکی عمومی0000 0
دکتر ایرج کریم فر دکتر ایرج کریم فر دکتراخرم درهپزشکی عمومی0000 0
دکتر ایرج اخویان دکتر ایرج اخویان دکتراکوهدشتدندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر حمید رخساری زاده دکتر حمید رخساری زاده دکتراتهرانپزشکی عمومی0000 0
دکتر داریوش مهدوی دکتر داریوش مهدوی دکتراتهرانپزشکی عمومی0000 0
دکتر عباس اتکال دکتر عباس اتکال دکتراتهرانپزشکی عمومی0000 0
دکتر موسی روح الامینی دکتر موسی روح الامینی دکتراتهرانپزشکی عمومی0000 0
دکتر سید محمدرضا محمدیان دکتر سید محمدرضا محمدیان دکتراشیرازپزشکی عمومی0000 0
دکتر سعیده محقق حضرتی دکتر سعیده محقق حضرتی دکتراتهراندندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر مهدی حاتمی پور دکتر مهدی حاتمی پور دکتراتنکابنپزشکی عمومی0000 0
دکتر مجید نیکنامی دکتر مجید نیکنامی دکتراتهرانپزشکی عمومی0000 0
دکتر سید صالح طباطبایی دکتر سید صالح طباطبایی دکتراتهرانپزشکی عمومی0000 0
دکتر سید محمود واعظ پور دکتر سید محمود واعظ پور دکترایزدپزشکی عمومی0000 0
دکتر حمید اکبری نور دکتر حمید اکبری نور دکتراتهرانپزشکی عمومی0000 0
دکتر یوسف فاتحی دکتر یوسف فاتحی دکترارباط کریمپزشکی عمومی0000 0
دکتر نها محجوب دکتر نها محجوب دکتراتهرانپزشکی عمومی0000 0
دکتر علی رضا درخشانی دکتر علی رضا درخشانی دکتراشهریارپزشکی عمومی0000 0
دکتر پیمان صانعی دکتر پیمان صانعی دکتراارومیهپزشکی عمومی0000 0
دکتر افشارفاضلی دکتر افشارفاضلی دکترااصفهانپزشکی عمومی0000 0
دکتر حبیب اله بهتوئی دکتر حبیب اله بهتوئی دکتراقزویندندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر امیررضا رحمانی فر دکتر امیررضا رحمانی فر اسفرایندندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر سعدالله رضازاده دکتر سعدالله رضازاده دکتراکرمانپزشکی عمومی0000 0
دکتر محمدعلی زاغیان دکتر محمدعلی زاغیان دکترابابلسردندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر مرتضی ابراهیمی حصار دکتر مرتضی ابراهیمی حصار دکترامشهددندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر اتابک نوذری دکتر اتابک نوذری دکترارشتدندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر ایرج رمضانی دکتر ایرج رمضانی دکترارشتپزشکی عمومی0000 0
دکتر مسعود معبودی دکتر مسعود معبودی دکتراتنکابنپزشکی عمومی0000 0
دکتر سید امیر حامد همراهیان دکتر سید امیر حامد همراهیان دکتراتهرانپزشکی عمومی0000 0
دکتر مهرشاد موافق دکتر مهرشاد موافق دکتراتهرانپزشکی عمومی0000 0
دکتر شیرین رشیدی مهرابادی دکتر شیرین رشیدی مهرابادی دکتراتهرانپزشکی عمومی0000 0
دکتر هومن جاهد واحد دکتر هومن جاهد واحد دکتراتهرانپزشکی عمومی0000 0
دکتر محمد رضا مهربان دکتر محمد رضا مهربان دکترامشهدپزشکی عمومی0000 0
دکتر سید مصطفی دیباجی دکتر سید مصطفی دیباجی دکتراخمینی شهردندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر قاسم اژدری دکتر قاسم اژدری دکتراقیروکارزینپزشکی عمومی0000 0
دکتر مرتضی طائی دکتر مرتضی طائی دکتراکرمانپزشکی عمومی0000 0
دکتر بیژن قزوینه دکتر بیژن قزوینه دکتراسنندجپزشکی عمومی0000 0
دکتر اکبر مرادآبادی دکتر اکبر مرادآبادی دکتراتبریزدندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر کاظم درقه دکتر کاظم درقه دکتراحاجی آباد-دارابدندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر بهمن کلالی دکتر بهمن کلالی دکترامشهددندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر راحله فروغی پور دکتر راحله فروغی پور دکترااصفهانپزشکی عمومی0000 0
دکتر رسول زنگنه دکتر رسول زنگنه دکتراتهراندندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر احمد چالشی دکتر احمد چالشی دکتراکرجپزشکی عمومی0000 0
دکتر مسعود قاسمی میرزانق دکتر مسعود قاسمی میرزانق دکترااردبیلپزشکی عمومی0000 0
دکتر مجید رفیقی دکتر مجید رفیقی دکتراورامینپزشکی عمومی0000 0
دکتر علیرضا صفاری دکتر علیرضا صفاری دکتراکرجپزشکی عمومی0000 0
دکتر محسن پورکمالی دکتر محسن پورکمالی دکتراتهرانپزشکی عمومی0000 0
دکتر مریم انصاری اول دکتر مریم انصاری اول دکترامشهدپزشکی عمومی0000 0
دکتر علی رسولی دکتر علی رسولی دکتراقمپزشکی عمومی0000 0
دکتر مليحه منزوي دکتر مليحه منزوي دکترااقلیددندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر لیلا استادمحمدی دکتر لیلا استادمحمدی دکترانامشخصپزشکی عمومی0000 0
دکتر عنايت اكبري دکتر عنايت اكبري دکترابهبهانپزشکی عمومی0000 0
دکتر علی محمد توکلی دکتر علی محمد توکلی دکتراگلپایگانپزشکی عمومی0000 0
دکتر علیرضا شاهین فرد دکتر علیرضا شاهین فرد دکتراتهرانپزشکی عمومی0000 0
دکتر امید اسدی قجرلو دکتر امید اسدی قجرلو دکتراشیرازپزشکی عمومی0000 0
دکتر مجید محبتی دکتر مجید محبتی دکترامرودشتپزشکی عمومی0000 0
دکتر فاطمه خسروی دکتر فاطمه خسروی دکتراپاوهپزشکی عمومی0000 0
دکتر رضا طالبیان دکتر رضا طالبیان دکتراکاشاندندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر محمد رحیمی دکتر محمد رحیمی دکترانامشخصپزشکی عمومی0000 0
دکتر جواد سلطانمحمدی دکتر جواد سلطانمحمدی دکتراتهرانپزشکی عمومی0000 0
دکتر مجید دین پرور دکتر مجید دین پرور دکتراتهرانپزشکی عمومی0000 0
دکتر محسن رستمی دکتر محسن رستمی دکتراشهرکردپزشکی عمومی0000 0
دکتر صفورا حاجی صادقی دکتر صفورا حاجی صادقی دکترااصفهانپزشکی عمومی0000 0
دکتر مریم غفورنیا دکتر مریم غفورنیا دکترااصفهاندندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر سید رضا میرباقری دکتر سید رضا میرباقری دکترابروجردپزشکی عمومی0000 0
دکتر علیرضا امینی بابک دکتر علیرضا امینی بابک دکتراشهربابکدندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر شهره قدرجانی دکتر شهره قدرجانی دکترارشتپزشکی عمومی0000 0
دکتر نادر چرخگرد دکتر نادر چرخگرد دکتراشهریار - اندیشهپزشکی عمومی0000 0
دکتر فرنگیس پایدار اردکانی دکتر فرنگیس پایدار اردکانی دکترااردکانپزشکی عمومی0000 0
دکتر سیدمحمد صدرعاملی دکتر سیدمحمد صدرعاملی دکتراخمینی شهرپزشکی عمومی0000 0
دکتر حسین کبیری نیا دکتر حسین کبیری نیا دکتراشهریار - ملاردپزشکی عمومی0000 0
دکتر سید عیسی صالحی دهنو دکتر سید عیسی صالحی دهنو دکترایاسوجپزشکی عمومی0000 0
دکتر مهراب تخت دار دکتر مهراب تخت دار دکترالامرددندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر علی شهیدی زندی دکتر علی شهیدی زندی دکتراتهرانپزشکی عمومی0000 0
دکتر سولماز معيري دکتر سولماز معيري دکتراتبریزپزشکی عمومی0000 0
دکتر فرید کارگران دکتر فرید کارگران دکترابابلسردندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر حسین صلح پورفرد دکتر حسین صلح پورفرد دکتراشیرازدندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر حمیدرضامحققیان دکتر حمیدرضامحققیان دکتراشهریاردندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر محمد علی عبدالحی دکتر محمد علی عبدالحی دکتراقمپزشکی عمومی0000 0
دکتر زهره آباد دکتر زهره آباد دکترامشهددندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر علي بيكلري فرد دکتر علي بيكلري فرد دکتراساوجبلاغ-ساوجبلاغ - هشتگرددندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر رضا نجاتیان دکتر رضا نجاتیان دکتراتربت حیدریهپزشکی عمومی0000 0
دکتر مهرداد آرام دکتر مهرداد آرام دکتراتبریزدندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر علی محمد ملک زاده تفکری دکتر علی محمد ملک زاده تفکری دکترایزدپزشکی عمومی0000 0
دکتر پریسا اقتصاددوست دکتر پریسا اقتصاددوست دکتراارومیهپزشکی عمومی0000 0
دکتر احمد سارانی دکتر احمد سارانی دکترازاهدانپزشکی عمومی0000 0
دکتر داریوش سعادتی دکتر داریوش سعادتی دکتراتهرانپزشکی عمومی0000 0
دکتر خسرو مهدوی دکتر خسرو مهدوی دکتراساریپزشکی عمومی0000 0
دکتر دكتر بريسا زندي دکتر دكتر بريسا زندي دکترانامشخصپزشکی عمومی0000 0
دکتر داود سعیدی دکتر داود سعیدی دکتراپاکدشتپزشکی عمومی0000 0
دکتر پرویز جعفری مرندی دکتر پرویز جعفری مرندی دکترانکاءدندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر سولماز چمن ارا دکتر سولماز چمن ارا دکتراپزشکی عمومی0000 0
دکتر امید رضا  رحمتیان دکتر امید رضا رحمتیان دکترانامشخصپزشکی عمومی0000 0
دکتر امیرمسعود دشتی دکتر امیرمسعود دشتی دکترانامشخصدندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر شاهرخ مقصودلو دکتر شاهرخ مقصودلو دکترانامشخصپزشکی عمومی0000 0
دکتر حمید رحمان زائی دکتر حمید رحمان زائی دکتراقصر قندپزشکی عمومی0000 0
دکتر وحيد سياه كلا دکتر وحيد سياه كلا دکتراتهراندندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر سیده سارا طاهایی دکتر سیده سارا طاهایی دکترانوشهردندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر ستاره اسحاقیان دکتر ستاره اسحاقیان دکتراسبزواردندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر دکتر مقصود سلماسی دکتر دکتر مقصود سلماسی دکتراخویدندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر جعفر ذوالفقاریان دکتر جعفر ذوالفقاریان دکتراتبریزدندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر اسماعیل زارع دکتر اسماعیل زارع دکترانامشخصدندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر سیامک جبارنیا دکتر سیامک جبارنیا دکتراکرجپزشکی عمومی0000 0
دکتر مهسا حسامي فر دکتر مهسا حسامي فر دکترانامشخصپزشکی عمومی0000 0
دکتر مریم جلیلی دکتر مریم جلیلی دکترانامشخصدندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر ریما ایزددوستدار دکتر ریما ایزددوستدار دکترانامشخصپزشکی عمومی0000 0
دکتر شاهین صدیفی دکتر شاهین صدیفی دکتراقزوینپزشکی عمومی0000 0
دکتر محمدناصرفردحال دکتر محمدناصرفردحال دکترابابلدندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر سید مهدی مفیدی فر دکتر سید مهدی مفیدی فر دکتراتهراندندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر مهرداد جهانيان دکتر مهرداد جهانيان دکتراتهراندندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر لادن فغفوری دکتر لادن فغفوری دکتراایجرود-زرین آباد-زنجانپزشکی عمومی0000 0
دکتر مائده نوري دکتر مائده نوري دکتراتهراندندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر حسين صابري انوار دکتر حسين صابري انوار دکتراتهرانپزشکی عمومی0000 0
دکتر محمد قلخانی دکتر محمد قلخانی دکتراتبریزدندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر دكترعليرضاضيائي نيا دکتر دكترعليرضاضيائي نيا دکتراقمدندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر سولماز صمدیان دکتر سولماز صمدیان دکتراتکابدندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر فرشید بهشتی دکتر فرشید بهشتی دکتراآبادانپزشکی عمومی0000 0
دکتر ميساء ابوارجيع دکتر ميساء ابوارجيع دکترانامشخصدندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر ونوس صادقي دکتر ونوس صادقي دکترانامشخصپزشکی عمومی0000 0
دکتر آتنا سادات بیداد دکتر آتنا سادات بیداد دکترانامشخصپزشکی عمومی0000 0
دکتر علی اصغر رضایی هرزندی دکتر علی اصغر رضایی هرزندی دکتراتهراندندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر بهزاد نقی زاده دکتر بهزاد نقی زاده دکتراتهراندندان پزشکی عمومی0000 0
 دکتر حمید رضا تاجگردان دکتر حمید رضا تاجگردان دکتراورامینپزشکی عمومی0000 0
دکتر محمد تقی سمیع زاده دکتر محمد تقی سمیع زاده دکترااصفهاندندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر بدرالسارات میرمحمدی دکتر بدرالسارات میرمحمدی دکتراشهرضاپزشکی عمومی0000 0
دکتر عباس اسماعیلی گلریز دکتر عباس اسماعیلی گلریز دکتراهمداندندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر سعیده شرعی دکتر سعیده شرعی دکتراقمپزشکی عمومی0000 0
دکتر محبوبه گلدانی دکتر محبوبه گلدانی دکترابیرجنددندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر حسنعلی خبازی دکتر حسنعلی خبازی دکترااصفهانپزشکی عمومی0000 0
دکتر محبوبه کاظمی دکتر محبوبه کاظمی دکتراکرجدندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر ترانه شمس دکتر ترانه شمس دکتراقزویندندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر حسن حقانی نژاد دکتر حسن حقانی نژاد دکتراپزشکی عمومی0000 0

کانال تلگرام بهترین پزشکان ایران | داک تاپ

کانال تلگرام بهترین پزشکان ایران | داک تاپ

بستن
تبلیغات:

داک تاپ از تمامی علاقه مندان به بازاریابی و تولید محتوی بصورت تمام وقت و یا پاره وقت-دورکاری دعوت به همکاری می کند. جهت فرستادن در خواست خود به این صفحه مراجعه بفرمایید.

کار پاره وقت در داک تاپ

همکاری با داک تاپ