پزشکان عمومی [۳۴۱]

پزشک عمومی، پزشکی است که مراقبت‌های اولیه را فراهم کرده و در پزشکی خانواده تخصص دارد. یک پزشک عمومی به درمان بیماری‌های حاد و مزمن برای همهٔ سنین و هر دو جنس، می‌پردازد. آنها مهارت خاصی در درمان افراد مبتلا به بیماریهای گوناگون و همایندی مرضی دارند. طول دوره ان متشکل از ۵/۲ سال علوم…

پزشک عمومی، پزشکی است که مراقبت‌های اولیه را فراهم کرده و در پزشکی خانواده تخصص دارد. یک پزشک عمومی به درمان بیماری‌های حاد و مزمن برای همهٔ سنین و هر دو جنس، می‌پردازد. آنها مهارت خاصی در درمان افراد مبتلا به بیماریهای گوناگون و همایندی مرضی دارند. طول دوره ان متشکل از ۵/۲ سال علوم پایه /۶ماه فیزیو پاتولوژی /۲۱ ماه کاراموزی/۱۸ ماه کارورزی است که در مجموع ۵/۷ سال تا ۸ سال طول می‌کشد. معادل کلمه انگلیسی آن medicine می باشد.

چنانچه شما هم پزشک هستید، جهت افزودن نام خود به این لیست عضو داک تاپ شوید:

Untitled-1

تصویر پروفایلنام و نام خانوادگیمدرک تحصیلیشهرهاتخصصامتیاز داک تاپمقالاتسوالات و نظراتپاسخ هامطالب ارسالی
دکتر محمدرضا محمودی هاشمی دکتر محمدرضا محمودی هاشمی دکترایزددندان پزشکی عمومی168123940 1
دکتر نیلوفر داوود پور دکتر نیلوفر داوود پور دکتراتهراندندان پزشکی عمومی1553397 0
دکتر سیدداود موسوی بفرویی دکتر سیدداود موسوی بفرویی دکتراتهراندندان پزشکی عمومی12224108 0
دکتر گودرز زمانی سامانی دکتر گودرز زمانی سامانی دکترافولادشهرپزشکی عمومی7512014 23
دکتر مهرداد منصوری نیا دکتر مهرداد منصوری نیا دکتراتبریزپزشکی عمومی481168 12
دکتر جواد سلطانمحمدی دکتر جواد سلطانمحمدی دکتراتهرانپزشکی عمومی394122 7
دکتر مهدیار سعیدیان دکتر مهدیار سعیدیان دکترامشهدپزشکی عمومی37752 0
دکتر محمدتقی بهجتی دکتر محمدتقی بهجتی دکتراتهراندندان پزشکی عمومی37910 0
دکتر کاظم اردکانیان دکتر کاظم اردکانیان دکترامشهدپزشکی عمومی331252 0
دکتر الميرا عبادالاهي دکتر الميرا عبادالاهي دکتراتهرانپزشکی عمومی31455 0
دکتر شیرین السادات موسوی دکتر شیرین السادات موسوی دکترااصفهانپزشکی عمومی281153 3
دکتر گیلدا بدیعی دکتر گیلدا بدیعی دکتراشیرازدندان پزشکی عمومی24344 0
دکتر کاظم محدث نیا دکتر کاظم محدث نیا دکتراتبریزدندان پزشکی عمومی23176 0
دکتر زينب مهدي نژاد دکتر زينب مهدي نژاد دکترازاهداندندان پزشکی عمومی22095 3
سعید پورسعادت سعید پورسعادت دکتراشیرازدندان پزشکی عمومی20263 0
دکتر داود قادری داش آتان دکتر داود قادری داش آتان دکترامراغهپزشکی عمومی15006 3
دکتر تقی نجف زاده دکتر تقی نجف زاده دکتراحسن آباد (یاسوکند)پزشکی عمومی14034 3
دکتر مهرناز كاظمي دکتر مهرناز كاظمي دکتراتهرانپزشکی عمومی14143 0
دکتر المیرا پورنگ دکتر المیرا پورنگ دکتراتبریزدندان پزشکی عمومی140140 0
دکتر رضا حبیبی ساروی دکتر رضا حبیبی ساروی دکتراساریام اس-پزشکی عمومی13054 0
دکتر حمید یزدان پناه اسمرز دکتر حمید یزدان پناه اسمرز دکتراتهراندندان پزشکی عمومی12063 0
دکتر ایمان رضی آبادی دکتر ایمان رضی آبادی دکتراتهران - پرندپزشکی عمومی12240 0
دکتر سحر عتیقی دکتر سحر عتیقی دکتراکرمانپزشکی عمومی10160 0
دکتر مهنوش دهنادی مقدم دکتر مهنوش دهنادی مقدم دکتراکرجپزشکی عمومی9071 0
دکتر رجب حسن زاده ، نسرین ابراهیم زاده دکتر رجب حسن زاده ، نسرین ابراهیم زاده دکتراتهراندندان پزشکی عمومی-فیزیوتراپی9210 0
دکتر صادق علی اکبری دکتر صادق علی اکبری دکترابافتپزشکی عمومی8042 0
دکتر احمد نوری دکتر احمد نوری دکتراشیرازپزشکی عمومی8121 0
دکتر فريبا فراهي دکتر فريبا فراهي دکترامشهدپزشکی عمومی8080 0
دکتر رضا لاری پور دکتر رضا لاری پور دکتراتهرانپزشکی عمومی8080 0
دکتر مژگان یزدانی دکتر مژگان یزدانی دکتراتهراندندان پزشکی عمومی8200 0
دکتر مینوشفیعی دکتر مینوشفیعی دکترارشتپزشکی عمومی7051 0
دکتر سید ارسلان خسروی دکتر سید ارسلان خسروی دکتراهمدانپزشکی عمومی7050 2
دکتر پرویز عزیزی دکتر پرویز عزیزی دکتراکرجپزشکی عمومی6012 1
دکتر محمد امین کرمی دکتر محمد امین کرمی دکتراگچساراندندان پزشکی عمومی6022 0
دکتر امید اخلاقی دکتر امید اخلاقی دکترادزفولدندان پزشکی عمومی6022 0
دکتر . دکتر . دکتراتهرانپزشکی عمومی6022 0
دکتر علی اکبر مروارید دکتر علی اکبر مروارید دکترازاهداندندان پزشکی عمومی6041 0
دکتر داريوش ميرابي دکتر داريوش ميرابي دکتراتهراندندان پزشکی عمومی6041 0
دکتر فروغ مومنی دکتر فروغ مومنی دکتراقزوینپزشکی عمومی6060 0
دکتر سعید محمدی دکتر سعید محمدی دکتراتهرانپزشکی عمومی6120 0
دکتر الهام نیازی دکتر الهام نیازی دکتراکرمانشاهپزشکی عمومی5031 0
دکتر ايمان ايزدپناه دکتر ايمان ايزدپناه دکتراشیرازدندان پزشکی عمومی5031 0
دکتر مهری حضرت حسینی دکتر مهری حضرت حسینی دکترامراغهپزشکی عمومی5000 5
دکتر فرید مفید دکتر فرید مفید دکتراتهرانپزشکی عمومی5100 1
دکتر اسما خاکی پور دکتر اسما خاکی پور دکتراخرم آباددندان پزشکی عمومی5050 0
دکتر مهدی نیک پسند دکتر مهدی نیک پسند دکترامشهددندان پزشکی عمومی5050 0
دکتر احسان اسدی دکتر احسان اسدی دکتراتهراندندان پزشکی عمومی5050 0
دکتر داود مهدی پور دکتر داود مهدی پور دکترااردبیلپزشکی عمومی4011 1
دکتر جواد مهدی پور سردرود دکتر جواد مهدی پور سردرود دکتراتبریزپزشکی عمومی4021 0
دکتر مریم رستگار مقدم دکتر مریم رستگار مقدم دکتراتهراندندان پزشکی عمومی4021 0
دکتر مجتبی مصطفی زاده دکتر مجتبی مصطفی زاده دکتراتهرانپزشکی عمومی4021 0
دکتر محمدرضا شاهی دخت دکتر محمدرضا شاهی دخت دکتراتهراندندان پزشکی عمومی4021 0
دکتر محمدجعفرطالب پور دکتر محمدجعفرطالب پور دکتراآبادهپزشکی عمومی4021 0
دکتر زینب السادات ذاکری دکتر زینب السادات ذاکری دکتراشیرازپزشکی عمومی4030 1
دکتر احسان عنایتی دکتر احسان عنایتی دکتراکرمانشاهپزشکی عمومی4030 1
دکتر احمد ساکت دکتر احمد ساکت دکترااصفهاندندان پزشکی عمومی4040 0
دکتر عصمت رضاپور دکتر عصمت رضاپور دکترابافتپزشکی عمومی4040 0
دکتر مسعود خانی دکتر مسعود خانی دکترامشهدپزشکی عمومی4100 0
دکتر حامد رستمی دکتر حامد رستمی دکتراشیرازپزشکی عمومی3011 0
دکتر خدامراد سلیمانی دکتر خدامراد سلیمانی دکتراقمدندان پزشکی عمومی3011 0
دکتر سیروس روحی دکتر سیروس روحی دکتراتهرانپزشکی عمومی3011 0
دکتر غلامرضا ستاري دکتر غلامرضا ستاري دکتراتهراندندان پزشکی عمومی3011 0
دکتر مهکامه چگینی دکتر مهکامه چگینی دکتراتهراندندان پزشکی عمومی3011 0
دکتر حسنعلی خبازی دکتر حسنعلی خبازی دکترااصفهانپزشکی عمومی3011 0
دکتر نوید مقیمی دکتر نوید مقیمی دکتراتهرانپزشکی عمومی3010 2
دکتر اصغر مرادی قهدریجانی دکتر اصغر مرادی قهدریجانی دکتراقهدریجانپزشکی عمومی3020 1
دکتر محمدزارعی دکتر محمدزارعی دکتراهمدانپزشکی عمومی3020 1
دکتر امید ربانی فر دکتر امید ربانی فر دکتراباغملکپزشکی عمومی3020 1
دکتر کوروش قربان پناه دکتر کوروش قربان پناه دکتراهمدانپزشکی عمومی3030 0
دکتر سیده مرضیه هاشمی نژاد دکتر سیده مرضیه هاشمی نژاد دکترادلفاندندان پزشکی عمومی3030 0
دکتر اکرم اعلمی دکتر اکرم اعلمی دکترامشهددندان پزشکی عمومی3030 0
دکتر جلال رحماني دکتر جلال رحماني دکتراتاکستاندندان پزشکی عمومی3030 0
دکتر قاسم فیروزی دکتر قاسم فیروزی دکتراهمدانپزشکی عمومی3030 0
دکتر حسین نصاری دکتر حسین نصاری دکتراآبادانپزشکی عمومی3030 0
دکتر علی اصغرشریفی دکتر علی اصغرشریفی دکتراعسلویهپزشکی عمومی2001 0
دکتر شاهین اعتمادی دکتر شاهین اعتمادی دکتراکرجپزشکی عمومی2001 0
دکتر مهدی مجنونی دکتر مهدی مجنونی دکترابیرجنددندان پزشکی عمومی2010 1
دکتر سهیلا شه بخش دکتر سهیلا شه بخش دکترازاهدانپزشکی عمومی2010 1
دکتر مهدی سلیمانی دکتر مهدی سلیمانی دکترامشهدپزشکی عمومی2010 1
دکتر محسن شمس الدینی مقدم دکتر محسن شمس الدینی مقدم دکتراکهنوجپزشکی عمومی2010 1
دکتر محمد باقر حسن زاده دکتر محمد باقر حسن زاده دکتراتبریزپزشکی عمومی2010 1
دکتر كوروش صحت دکتر كوروش صحت دکتراتهرانپزشکی عمومی2010 1
دکتر هادی خوش طینت دکتر هادی خوش طینت دکتراارومیهپزشکی عمومی2020 0
دکتر کاظم غلامی دکتر کاظم غلامی دکترارباط کریمپزشکی عمومی2020 0
دکتر احسان جوادزاده بلوری دکتر احسان جوادزاده بلوری دکتراگلبهار-مشهددندان پزشکی عمومی2020 0
دکتر شهرام پروین دکتر شهرام پروین دکتراشهریاردندان پزشکی عمومی2020 0
دکتر طه طاهرنیا دکتر طه طاهرنیا دکترامشهدپزشکی عمومی2020 0
دکتر افسانه شایسته دکتر افسانه شایسته دکتراتهرانپزشکی عمومی2020 0
دکتر رامين عسلي صاف دکتر رامين عسلي صاف دکترااردبیلپزشکی عمومی2020 0
دکتر سید رضا رضایی دریاکناری دکتر سید رضا رضایی دریاکناری دکتراتهرانپزشکی عمومی2020 0
دکتر مهسا صحرانشین سامانی دکتر مهسا صحرانشین سامانی دکتراشهرکرددندان پزشکی عمومی2020 0
دکتر وحید مظفری دکتر وحید مظفری دکترامشهدپزشکی عمومی2020 0
دکتر یاسر رحیمی دکتر یاسر رحیمی دکترامراغهدندان پزشکی عمومی2020 0
دکتر شیرین افخمی فرد دکتر شیرین افخمی فرد دکتراتهرانپزشکی عمومی2020 0
دکتر مسعود ناوی دوست دکتر مسعود ناوی دوست دکتراسبزوار-نقابپزشکی عمومی2020 0
دکتر نرگس لبیب زاده دکتر نرگس لبیب زاده دکتراتهرانپزشکی عمومی2020 0
دکتر پری ناز بشیرزاده دکتر پری ناز بشیرزاده دکتراخلخالدندان پزشکی عمومی2020 0
دکتر مریم مشاوری نیا دکتر مریم مشاوری نیا دکتراشیرازدندان پزشکی عمومی2020 0
دکتر امیرهوشنگ نظام دوست دکتر امیرهوشنگ نظام دوست دکترافردوسپزشکی عمومی2020 0
دکتر شاهين حمزه لو دکتر شاهين حمزه لو دکتراتهرانپزشکی عمومی2020 0
دکتر اميرحسين فردوسيان دکتر اميرحسين فردوسيان دکترانامشخصپزشکی عمومی2020 0
دکتر طاهره السادات حسناتی دکتر طاهره السادات حسناتی دکتراقمپزشکی عمومی2020 0
دکتر زهره چناري دکتر زهره چناري دکتراتهرانپزشکی عمومی2020 0
دکتر شهرام بهمنی دکتر شهرام بهمنی دکتراسنندجدندان پزشکی عمومی2020 0
دکتر محمدرضا نعمتی مقدم دکتر محمدرضا نعمتی مقدم دکتراتهرانپزشکی عمومی1000 1
دکتر علی جباری دکتر علی جباری دکتراتهراندندان پزشکی عمومی1000 1
دکتر علی امیرچقماقی دکتر علی امیرچقماقی دکتراگرگاندندان پزشکی عمومی1000 1
دکتر ارمین محمدی ارباطی دکتر ارمین محمدی ارباطی دکتراکرجپزشکی عمومی1000 1
دکتر پرویز حسین علی زادہ دکتر پرویز حسین علی زادہ دکتراتبریزدندان پزشکی عمومی1000 1
دکتر محمدرضا جمالی دکتر محمدرضا جمالی دکتراکاشانپزشکی عمومی1000 1
دکتر حسین عزیزی اشکدانی دکتر حسین عزیزی اشکدانی دکتراقمپزشکی عمومی1000 1
دکتر نسیم عمادی دکتر نسیم عمادی دکتراتهراندندان پزشکی عمومی1000 1
دکتر سعید طاعتی راد دکتر سعید طاعتی راد دکترالاهیجانپزشکی عمومی1000 1
دکتر علی خلعتبری دکتر علی خلعتبری دکتراتهرانپزشکی عمومی1010 0
دکتر مهدی سیدابادی دکتر مهدی سیدابادی دکتراقمپزشکی عمومی1010 0
دکتر سمانه شریعتی فرد دکتر سمانه شریعتی فرد دکتراشیرازپزشکی عمومی1010 0
دکتر سید امیر مسعود وزیری دکتر سید امیر مسعود وزیری دکتراتهرانپزشکی عمومی1010 0
دکتر سعید یوسفیان دکتر سعید یوسفیان دکتراتهرانپزشکی عمومی1010 0
دکتر فریدون وثوقی شهواری دکتر فریدون وثوقی شهواری دکترابندرعباسدندان پزشکی عمومی1010 0
دکتر آرمان گوران دکتر آرمان گوران دکترابابلپزشکی عمومی1010 0
دکتر حیدر سواری دکتر حیدر سواری دکتراسوسنگرددندان پزشکی عمومی1010 0
دکتر فرشاد کریمی دکتر فرشاد کریمی دکتراایرانشهرپزشکی عمومی1010 0
دکتر حسن نوتاش دکتر حسن نوتاش دکتراتبریزپزشکی عمومی1010 0
دکتر رایحه فولادوند دکتر رایحه فولادوند دکتراتهرانپزشکی عمومی1010 0
دکتر سهيلا عليمحمدي دکتر سهيلا عليمحمدي دکتراتهرانپزشکی عمومی1010 0
دکتر منیژه فرسام دکتر منیژه فرسام دکتراتهراندندان پزشکی عمومی1010 0
دکتر رحمت اله رئیسی دکتر رحمت اله رئیسی دکتراکرمانشاهپزشکی عمومی1010 0
دکتر غفار سرابي دکتر غفار سرابي دکترامشهدپزشکی عمومی1010 0
دکتر سینا قرطاسی دکتر سینا قرطاسی دکتراتبریزدندان پزشکی عمومی1010 0
دکتر جواد مهديان دکتر جواد مهديان دکترابشرویهپزشکی عمومی1010 0
دکتر محمد رضا احمدی دکتر محمد رضا احمدی دکتراتهرانپزشکی عمومی1010 0
دکتر مریم عرب پور دکتر مریم عرب پور نامشخصپزشکی عمومی1010 0
دکتر عبدالقادر پاک نیت دکتر عبدالقادر پاک نیت دکتراسردشتپزشکی عمومی1010 0
دکتر رضا تویسرکان منش دکتر رضا تویسرکان منش دکتراتهرانپزشکی عمومی1010 0
دکتر نیلوفر صحرائیان دکتر نیلوفر صحرائیان دکتراشیرازدندان پزشکی عمومی1010 0
دکتر فریبرز شریفی دکتر فریبرز شریفی دکتراعمادشهر-لارستاندندان پزشکی عمومی1010 0
دکتر علی حاج موسائی دکتر علی حاج موسائی دکتراقمپزشکی عمومی1010 0
دکتر حسین کوچک زاده دکتر حسین کوچک زاده دکتراتهرانپزشکی عمومی1010 0
دکتر سعید ترحمی دکتر سعید ترحمی دکتراتهرانپزشکی عمومی1010 0
دکتر اردشير نجفي دکتر اردشير نجفي دکتراکرجدندان پزشکی عمومی1010 0
دکتر علی اصغر حاتمی پور دهنو دکتر علی اصغر حاتمی پور دهنو دکترایاسوجپزشکی عمومی1010 0
دکتر سکینه توکلی بامکان دکتر سکینه توکلی بامکان دکترایزددندان پزشکی عمومی1010 0
دکتر هومن ابراهیمی لویه دکتر هومن ابراهیمی لویه دکترارشتپزشکی عمومی1010 0
دکتر سارا عزیزی دکتر سارا عزیزی دکتراتهراندندان پزشکی عمومی1010 0
دکتر غزال آقائی دکتر غزال آقائی دکتراسنندجپزشکی عمومی1010 0
دکتر محمدهادی یارایی دکتر محمدهادی یارایی دکترااراکدندان پزشکی عمومی1010 0
دکتر نزهت السادات صباغيان دکتر نزهت السادات صباغيان دکتراکرجدندان پزشکی عمومی1010 0
دکتر محمدرضا کریمی فرزقی دکتر محمدرضا کریمی فرزقی دکترامشهدپزشکی عمومی1010 0
دکتر علی مبهوتی دکتر علی مبهوتی دکتراارومیهپزشکی عمومی1010 0
دکتر شاهدخت قلیزاده دکتر شاهدخت قلیزاده دکترارشتدندان پزشکی عمومی1010 0
دکتر شايان اوحدي دکتر شايان اوحدي دکترادماوند - رودهندندان پزشکی عمومی1010 0
دکتر والح توکلی دکتر والح توکلی دکتراتهرانایمپلنت دندانی-پروتزهای دندانی-دندان پزشکی عمومی1010 0
دکتر تایماز علاقی دکتر تایماز علاقی دکتراکرجپزشکی عمومی1010 0
دکتر رامين صراطي دکتر رامين صراطي دکتراتبریزپزشکی عمومی1010 0
دکتر مهشید برهان آزاد دکتر مهشید برهان آزاد دکتراتهرانپزشکی عمومی1010 0
دکتر فاطمه مقدم قایینی دکتر فاطمه مقدم قایینی دکتراگلبهار-مشهددندان پزشکی عمومی1010 0
دکتر آله نوش شريعتمدار احمدي دکتر آله نوش شريعتمدار احمدي دکتراکرماندندان پزشکی عمومی1010 0
دکتر سیدمجتبی ابوالبقایی دکتر سیدمجتبی ابوالبقایی دکترایزدپزشکی عمومی1010 0
دکتر بابک ببرزاده دکتر بابک ببرزاده دکتراتهرانپزشکی عمومی1010 0
دکتر عبدالقائم یساقی دکتر عبدالقائم یساقی دکتراتهران - پردیسپزشکی عمومی1010 0
دکتر هانیه رمضانی دکتر هانیه رمضانی دکترارباط کریمدندان پزشکی عمومی1010 0
دکتر یوسف صفری دکتر یوسف صفری دکتراخداآفریندندان پزشکی عمومی1010 0
دکتر مژگان محمدی پارسا دکتر مژگان محمدی پارسا دکتراتهراندندان پزشکی عمومی1010 0
دکتر علی اکبر اعتمادی فرد دکتر علی اکبر اعتمادی فرد دکترازاوهپزشکی عمومی1010 0
دکتر مظفرمهدیان دکتر مظفرمهدیان دکتراکلاردشتپزشکی عمومی1010 0
دکتر عبدالرضا کارآموز دکتر عبدالرضا کارآموز دکتراسیرجانپزشکی عمومی1010 0
دکتر عباس شهسواری دکتر عباس شهسواری دکترارزنپزشکی عمومی1010 0
دکتر سمانه مرتضوی دکتر سمانه مرتضوی دکترااصفهانپزشکی عمومی1010 0
دکتر وحدت احمدی دکتر وحدت احمدی دکتراماهشهردندان پزشکی عمومی1010 0
دکتر لیلا مخبری دکتر لیلا مخبری دکتراتهراندندان پزشکی عمومی1010 0
دکتر محمود بزرگزاده دکتر محمود بزرگزاده دکتراتهرانپزشکی عمومی1010 0
دکتر ايدين مغاني دکتر ايدين مغاني دکتراتهراندندان پزشکی عمومی1010 0
دکتر رامين مصري دکتر رامين مصري دکتراتبریزپزشکی عمومی1010 0
دکتر سمیرا کبودوند دکتر سمیرا کبودوند دکترانامشخصپزشکی عمومی1010 0
دکتر کیکاوس دارابی دکتر کیکاوس دارابی دکترامسجدسلیمانپزشکی عمومی1010 0
دکتر الهام ملک لو دکتر الهام ملک لو دکتراتبریزدندان پزشکی عمومی1010 0
دکتر فریده شهباززاده دکتر فریده شهباززاده دکتراتهراندندان پزشکی عمومی1010 0
دکتر کامران فکری دکتر کامران فکری دکتراشوطپزشکی عمومی0000 0
دکتر احسان یوسفیان دکتر احسان یوسفیان دکتراتهراندندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر محمدرضاخلقي دکتر محمدرضاخلقي دکترامشهدپزشکی عمومی0000 0
دکتر علی مینوچهر دکتر علی مینوچهر دکتراسرخسپزشکی عمومی0000 0
دکتر الهام جعفری دکتر الهام جعفری دکترارستم آباددندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر جواد بابازاده دکتر جواد بابازاده دکتراساریپزشکی عمومی0000 0
دکتر سیدحسین مسعود دکتر سیدحسین مسعود دکتراکاشانپزشکی عمومی0000 0
دکتر حسن اردلانی دکتر حسن اردلانی دکترانکاءپزشکی عمومی0000 0
دکتر وحید نامداری دکتر وحید نامداری دکتراتبریزپزشکی عمومی0000 0
دکتر کیوان عظیم زاده دکتر کیوان عظیم زاده دکتراتبریزدندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر جوادامجدی دکتر جوادامجدی دکترامشهدپزشکی عمومی0000 0
دکتر فرانک پرستگاری دکتر فرانک پرستگاری دکترااصفهانپزشکی عمومی0000 0
دکتر شهناز بختیاری دکتر شهناز بختیاری دکتراابهرپزشکی عمومی0000 0
دکتر فرهاد خان مدرس دکتر فرهاد خان مدرس دکتراتهراندندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر مهدی زنگنه بایگی دکتر مهدی زنگنه بایگی دکترازاهدانپزشکی عمومی0000 0
دکتر مهرناز مظفريان دکتر مهرناز مظفريان دکتراتهرانپزشکی عمومی0000 0
دکتر مریم غلامیان دکتر مریم غلامیان دکتراشیرازپزشکی عمومی0000 0
دکتر بابک حقی پور دکتر بابک حقی پور دکتراارومیهپزشکی عمومی0000 0
دکتر محمد جليل وند دکتر محمد جليل وند دکتراتاکستاندندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر سیدمحمودزمانی شاندیز دکتر سیدمحمودزمانی شاندیز دکترامشهدپزشکی عمومی0000 0
دکتر شاپور شفیعی دکتر شاپور شفیعی دکتراسپیداندندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر آنیتا عیوضلو دکتر آنیتا عیوضلو دکتراتهراندندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر امین خاماچی دکتر امین خاماچی دکتراچابهارپزشکی عمومی0000 0
دکتر فرید مختاری دکتر فرید مختاری دکتراتهرانپزشکی عمومی0000 0
دکتر مريم رسولى دکتر مريم رسولى دکتراتهرانپزشکی عمومی0000 0
دکتر امیر کاظمی راد دکتر امیر کاظمی راد دکتراتبریزدندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر حسن كيمياقلم دکتر حسن كيمياقلم دکترامشهدپزشکی عمومی0000 0
دکتر آرمین احمدنژاد دکتر آرمین احمدنژاد دکتراشیرازدندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر عباس صدر دکتر عباس صدر دکتراتهرانپزشکی عمومی0000 0
دکتر اصغر براتی نژاد دکتر اصغر براتی نژاد دکتراکاشاندندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر مجتبی پوردهقان اردکان دکتر مجتبی پوردهقان اردکان دکترایزددندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر فرهاد اکبرزاده دکتر فرهاد اکبرزاده دکترامرنددندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر محمداسماعیل عرب احمدی دکتر محمداسماعیل عرب احمدی دکتراشاهرودپزشکی عمومی0000 0
دکتر فاطمه محمدی جنیدی دکتر فاطمه محمدی جنیدی دکتراتهراندندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر محمد رضا بخشایش دکتر محمد رضا بخشایش دکتراتهرانپزشکی عمومی0000 0
دکتر بهاره سپهریان دکتر بهاره سپهریان دکتراتهراندندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر محمد رضا تقي زاده دکتر محمد رضا تقي زاده دکترامشهدپزشکی عمومی0000 0
دکتر خه بات یوسفی دکتر خه بات یوسفی دکتراسنندجدندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر سید نوید المدنی دکتر سید نوید المدنی دکتراتهرانپزشکی عمومی0000 0
دکتر جعفر پاک‌زاده دکتر جعفر پاک‌زاده دکتراشاهین شهرپزشکی عمومی0000 0
دکتر سعید مرتضوی مقدم دکتر سعید مرتضوی مقدم دکترافردوسپزشکی عمومی0000 0
دکتر ايمان روح بخش ارفعي دکتر ايمان روح بخش ارفعي دکترامشهدپزشکی عمومی0000 0
دکتر محبوبه رحیمی دکتر محبوبه رحیمی دکتراقائم شهرپزشکی عمومی0000 0
دکتر علی احمدیان سخن زاد دکتر علی احمدیان سخن زاد دکتراسنندجپزشکی عمومی0000 0
دکتر راضیه قبادی دکتر راضیه قبادی دکتراساریدندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر احمد مرادیان دکتر احمد مرادیان دکتراقمپزشکی عمومی0000 0
دکتر کسری دابشلیم دکتر کسری دابشلیم دکتراکرجدندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر افشین فروردین دکتر افشین فروردین دکتراشیرازپزشکی عمومی0000 0
دکتر قاسم میرجلیلی دکتر قاسم میرجلیلی دکترایزدپزشکی عمومی0000 0
دکتر احسان فرمانیان دکتر احسان فرمانیان دکتراتهرانپزشکی عمومی0000 0
دکتر عباس غلامی برمی دکتر عباس غلامی برمی دکتراتهرانپزشکی عمومی0000 0
دکتر مجید طاهرخانی دکتر مجید طاهرخانی دکتراتاکستانپزشکی عمومی0000 0
دکتر جلال رباني فر دکتر جلال رباني فر دکترامشهدپزشکی عمومی0000 0
دکتر ایرج کریم فر دکتر ایرج کریم فر دکتراخرم درهپزشکی عمومی0000 0
دکتر ایرج اخویان دکتر ایرج اخویان دکتراکوهدشتدندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر حمید رخساری زاده دکتر حمید رخساری زاده دکتراتهرانپزشکی عمومی0000 0
دکتر داریوش مهدوی دکتر داریوش مهدوی دکتراتهرانپزشکی عمومی0000 0
دکتر عباس اتکال دکتر عباس اتکال دکتراتهرانپزشکی عمومی0000 0
دکتر موسی روح الامینی دکتر موسی روح الامینی دکتراتهرانپزشکی عمومی0000 0
دکتر سید محمدرضا محمدیان دکتر سید محمدرضا محمدیان دکتراشیرازپزشکی عمومی0000 0
دکتر سعیده محقق حضرتی دکتر سعیده محقق حضرتی دکتراتهراندندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر مهدی حاتمی پور دکتر مهدی حاتمی پور دکتراتنکابنپزشکی عمومی0000 0
دکتر مجید نیکنامی دکتر مجید نیکنامی دکتراتهرانپزشکی عمومی0000 0
دکتر سید صالح طباطبایی دکتر سید صالح طباطبایی دکتراتهرانپزشکی عمومی0000 0
دکتر سید محمود واعظ پور دکتر سید محمود واعظ پور دکترایزدپزشکی عمومی0000 0
دکتر حمید اکبری نور دکتر حمید اکبری نور دکتراتهرانپزشکی عمومی0000 0
دکتر یوسف فاتحی دکتر یوسف فاتحی دکترارباط کریمپزشکی عمومی0000 0
دکتر نها محجوب دکتر نها محجوب دکتراتهرانپزشکی عمومی0000 0
دکتر علی رضا درخشانی دکتر علی رضا درخشانی دکتراشهریارپزشکی عمومی0000 0
دکتر پیمان صانعی دکتر پیمان صانعی دکتراارومیهپزشکی عمومی0000 0
دکتر افشارفاضلی دکتر افشارفاضلی دکترااصفهانپزشکی عمومی0000 0
دکتر حبیب اله بهتوئی دکتر حبیب اله بهتوئی دکتراقزویندندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر امیررضا رحمانی فر دکتر امیررضا رحمانی فر اسفرایندندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر سعدالله رضازاده دکتر سعدالله رضازاده دکتراکرمانپزشکی عمومی0000 0
دکتر محمدعلی زاغیان دکتر محمدعلی زاغیان دکترابابلسردندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر مرتضی ابراهیمی حصار دکتر مرتضی ابراهیمی حصار دکترامشهددندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر اتابک نوذری دکتر اتابک نوذری دکترارشتدندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر ایرج رمضانی دکتر ایرج رمضانی دکترارشتپزشکی عمومی0000 0
دکتر مسعود معبودی دکتر مسعود معبودی دکتراتنکابنپزشکی عمومی0000 0
دکتر سید امیر حامد همراهیان دکتر سید امیر حامد همراهیان دکتراتهرانپزشکی عمومی0000 0
دکتر مهرشاد موافق دکتر مهرشاد موافق دکتراتهرانپزشکی عمومی0000 0
دکتر شیرین رشیدی مهرابادی دکتر شیرین رشیدی مهرابادی دکتراتهرانپزشکی عمومی0000 0
دکتر هومن جاهد واحد دکتر هومن جاهد واحد دکتراتهرانپزشکی عمومی0000 0
دکتر محمد رضا مهربان دکتر محمد رضا مهربان دکترامشهدپزشکی عمومی0000 0
دکتر سید مصطفی دیباجی دکتر سید مصطفی دیباجی دکتراخمینی شهردندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر قاسم اژدری دکتر قاسم اژدری دکتراقیروکارزینپزشکی عمومی0000 0
دکتر مرتضی طائی دکتر مرتضی طائی دکتراکرمانپزشکی عمومی0000 0
دکتر بیژن قزوینه دکتر بیژن قزوینه دکتراسنندجپزشکی عمومی0000 0
دکتر اکبر مرادآبادی دکتر اکبر مرادآبادی دکتراتبریزدندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر کاظم درقه دکتر کاظم درقه دکتراحاجی آباد-دارابدندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر بهمن کلالی دکتر بهمن کلالی دکترامشهددندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر راحله فروغی پور دکتر راحله فروغی پور دکترااصفهانپزشکی عمومی0000 0
دکتر رسول زنگنه دکتر رسول زنگنه دکتراتهراندندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر احمد چالشی دکتر احمد چالشی دکتراکرجپزشکی عمومی0000 0
دکتر مسعود قاسمی میرزانق دکتر مسعود قاسمی میرزانق دکترااردبیلپزشکی عمومی0000 0
دکتر مجید رفیقی دکتر مجید رفیقی دکتراورامینپزشکی عمومی0000 0
دکتر علیرضا صفاری دکتر علیرضا صفاری دکتراکرجپزشکی عمومی0000 0
دکتر محسن پورکمالی دکتر محسن پورکمالی دکتراتهرانپزشکی عمومی0000 0
دکتر مریم انصاری اول دکتر مریم انصاری اول دکترامشهدپزشکی عمومی0000 0
دکتر علی رسولی دکتر علی رسولی دکتراقمپزشکی عمومی0000 0
دکتر مليحه منزوي دکتر مليحه منزوي دکترااقلیددندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر لیلا استادمحمدی دکتر لیلا استادمحمدی دکترانامشخصپزشکی عمومی0000 0
دکتر عنايت اكبري دکتر عنايت اكبري دکترابهبهانپزشکی عمومی0000 0
دکتر علی محمد توکلی دکتر علی محمد توکلی دکتراگلپایگانپزشکی عمومی0000 0
دکتر علیرضا شاهین فرد دکتر علیرضا شاهین فرد دکتراتهرانپزشکی عمومی0000 0
دکتر امید اسدی قجرلو دکتر امید اسدی قجرلو دکتراشیرازپزشکی عمومی0000 0
دکتر مجید محبتی دکتر مجید محبتی دکترامرودشتپزشکی عمومی0000 0
دکتر فاطمه خسروی دکتر فاطمه خسروی دکتراپاوهپزشکی عمومی0000 0
دکتر رضا طالبیان دکتر رضا طالبیان دکتراکاشاندندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر محمد رحیمی دکتر محمد رحیمی دکترانامشخصپزشکی عمومی0000 0
دکتر جواد سلطانمحمدی دکتر جواد سلطانمحمدی دکتراتهرانپزشکی عمومی0000 0
دکتر مجید دین پرور دکتر مجید دین پرور دکتراتهرانپزشکی عمومی0000 0
دکتر محسن رستمی دکتر محسن رستمی دکتراشهرکردپزشکی عمومی0000 0
دکتر صفورا حاجی صادقی دکتر صفورا حاجی صادقی دکترااصفهانپزشکی عمومی0000 0
دکتر مریم غفورنیا دکتر مریم غفورنیا دکترااصفهاندندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر سید رضا میرباقری دکتر سید رضا میرباقری دکترابروجردپزشکی عمومی0000 0
دکتر علیرضا امینی بابک دکتر علیرضا امینی بابک دکتراشهربابکدندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر شهره قدرجانی دکتر شهره قدرجانی دکترارشتپزشکی عمومی0000 0
دکتر نادر چرخگرد دکتر نادر چرخگرد دکتراشهریار - اندیشهپزشکی عمومی0000 0
دکتر فرنگیس پایدار اردکانی دکتر فرنگیس پایدار اردکانی دکترااردکانپزشکی عمومی0000 0
دکتر سیدمحمد صدرعاملی دکتر سیدمحمد صدرعاملی دکتراخمینی شهرپزشکی عمومی0000 0
دکتر حسین کبیری نیا دکتر حسین کبیری نیا دکتراشهریار - ملاردپزشکی عمومی0000 0
دکتر سید عیسی صالحی دهنو دکتر سید عیسی صالحی دهنو دکترایاسوجپزشکی عمومی0000 0
دکتر مهراب تخت دار دکتر مهراب تخت دار دکترالامرددندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر علی شهیدی زندی دکتر علی شهیدی زندی دکتراتهرانپزشکی عمومی0000 0
دکتر سولماز معيري دکتر سولماز معيري دکتراتبریزپزشکی عمومی0000 0
دکتر فرید کارگران دکتر فرید کارگران دکترابابلسردندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر حسین صلح پورفرد دکتر حسین صلح پورفرد دکتراشیرازدندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر حمیدرضامحققیان دکتر حمیدرضامحققیان دکتراشهریاردندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر محمد علی عبدالحی دکتر محمد علی عبدالحی دکتراقمپزشکی عمومی0000 0
دکتر زهره آباد دکتر زهره آباد دکترامشهددندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر علي بيكلري فرد دکتر علي بيكلري فرد دکتراساوجبلاغ-ساوجبلاغ - هشتگرددندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر رضا نجاتیان دکتر رضا نجاتیان دکتراتربت حیدریهپزشکی عمومی0000 0
دکتر مهرداد آرام دکتر مهرداد آرام دکتراتبریزدندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر علی محمد ملک زاده تفکری دکتر علی محمد ملک زاده تفکری دکترایزدپزشکی عمومی0000 0
دکتر پریسا اقتصاددوست دکتر پریسا اقتصاددوست دکتراارومیهپزشکی عمومی0000 0
دکتر احمد سارانی دکتر احمد سارانی دکترازاهدانپزشکی عمومی0000 0
دکتر داریوش سعادتی دکتر داریوش سعادتی دکتراتهرانپزشکی عمومی0000 0
دکتر خسرو مهدوی دکتر خسرو مهدوی دکتراساریپزشکی عمومی0000 0
دکتر دكتر بريسا زندي دکتر دكتر بريسا زندي دکترانامشخصپزشکی عمومی0000 0
دکتر داود سعیدی دکتر داود سعیدی دکتراپاکدشتپزشکی عمومی0000 0
دکتر پرویز جعفری مرندی دکتر پرویز جعفری مرندی دکترانکاءدندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر سولماز چمن ارا دکتر سولماز چمن ارا دکتراپزشکی عمومی0000 0
دکتر امید رضا  رحمتیان دکتر امید رضا رحمتیان دکترانامشخصپزشکی عمومی0000 0
دکتر امیرمسعود دشتی دکتر امیرمسعود دشتی دکترانامشخصدندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر شاهرخ مقصودلو دکتر شاهرخ مقصودلو دکترانامشخصپزشکی عمومی0000 0
دکتر حمید رحمان زائی دکتر حمید رحمان زائی دکتراقصر قندپزشکی عمومی0000 0
دکتر وحيد سياه كلا دکتر وحيد سياه كلا دکتراتهراندندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر سیده سارا طاهایی دکتر سیده سارا طاهایی دکترانوشهردندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر ستاره اسحاقیان دکتر ستاره اسحاقیان دکتراسبزواردندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر دکتر مقصود سلماسی دکتر دکتر مقصود سلماسی دکتراخویدندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر جعفر ذوالفقاریان دکتر جعفر ذوالفقاریان دکتراتبریزدندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر اسماعیل زارع دکتر اسماعیل زارع دکترانامشخصدندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر سیامک جبارنیا دکتر سیامک جبارنیا دکتراکرجپزشکی عمومی0000 0
دکتر مهسا حسامي فر دکتر مهسا حسامي فر دکترانامشخصپزشکی عمومی0000 0
دکتر مریم جلیلی دکتر مریم جلیلی دکترانامشخصدندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر ریما ایزددوستدار دکتر ریما ایزددوستدار دکترانامشخصپزشکی عمومی0000 0
دکتر شاهین صدیفی دکتر شاهین صدیفی دکتراقزوینپزشکی عمومی0000 0
دکتر محمدناصرفردحال دکتر محمدناصرفردحال دکترابابلدندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر سید مهدی مفیدی فر دکتر سید مهدی مفیدی فر دکتراتهراندندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر مهرداد جهانيان دکتر مهرداد جهانيان دکتراتهراندندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر لادن فغفوری دکتر لادن فغفوری دکتراایجرود-زرین آباد-زنجانپزشکی عمومی0000 0
دکتر مائده نوري دکتر مائده نوري دکتراتهراندندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر حسين صابري انوار دکتر حسين صابري انوار دکتراتهرانپزشکی عمومی0000 0
دکتر محمد قلخانی دکتر محمد قلخانی دکتراتبریزدندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر دكترعليرضاضيائي نيا دکتر دكترعليرضاضيائي نيا دکتراقمدندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر سولماز صمدیان دکتر سولماز صمدیان دکتراتکابدندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر فرشید بهشتی دکتر فرشید بهشتی دکتراآبادانپزشکی عمومی0000 0
دکتر ميساء ابوارجيع دکتر ميساء ابوارجيع دکترانامشخصدندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر ونوس صادقي دکتر ونوس صادقي دکترانامشخصپزشکی عمومی0000 0
دکتر آتنا سادات بیداد دکتر آتنا سادات بیداد دکترانامشخصپزشکی عمومی0000 0
دکتر علی اصغر رضایی هرزندی دکتر علی اصغر رضایی هرزندی دکتراتهراندندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر بهزاد نقی زاده دکتر بهزاد نقی زاده دکتراتهراندندان پزشکی عمومی0000 0
 دکتر حمید رضا تاجگردان دکتر حمید رضا تاجگردان دکتراورامینپزشکی عمومی0000 0
دکتر محمد تقی سمیع زاده دکتر محمد تقی سمیع زاده دکترااصفهاندندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر بدرالسارات میرمحمدی دکتر بدرالسارات میرمحمدی دکتراشهرضاپزشکی عمومی0000 0
دکتر عباس اسماعیلی گلریز دکتر عباس اسماعیلی گلریز دکتراهمداندندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر سعیده شرعی دکتر سعیده شرعی دکتراقمپزشکی عمومی0000 0
دکتر محبوبه گلدانی دکتر محبوبه گلدانی دکترابیرجنددندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر محبوبه کاظمی دکتر محبوبه کاظمی دکتراکرجدندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر ترانه شمس دکتر ترانه شمس دکتراقزویندندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر حسن حقانی نژاد دکتر حسن حقانی نژاد دکتراپزشکی عمومی0000 0
دکتر ابراهیم روح الامینی دکتر ابراهیم روح الامینی دکترابندرلنگهپزشکی عمومی0000 0
دکتر علی بانشی دکتر علی بانشی دکترابیضاءپزشکی عمومی0000 0
دکتر سمیه ذاکری دکتر سمیه ذاکری دکتراآملپزشکی عمومی0000 0

به اشتراک بگذارید: