پزشکان عمومی [۳۳۷]

پزشک عمومی، پزشکی است که مراقبت‌های اولیه را فراهم کرده و در پزشکی خانواده تخصص دارد. یک پزشک عمومی به درمان بیماری‌های حاد و مزمن برای همهٔ سنین و هر دو جنس، می‌پردازد. آنها مهارت خاصی در درمان افراد مبتلا به بیماریهای گوناگون و همایندی مرضی دارند. طول دوره ان متشکل از ۵/۲ سال علوم پایه /۶ماه فیزیو پاتولوژی /۲۱ ماه کاراموزی/۱۸ ماه کارورزی است که در مجموع ۵/۷ سال تا ۸ سال طول می‌کشد. معادل کلمه انگلیسی آن medicine می باشد.

تصویر پروفایلنام و نام خانوادگیمدرک تحصیلیشهرهاتخصصامتیاز داک تاپمقالاتسوالات و نظراتپاسخ هامطالب ارسالی
حمیدرضا محمدی اصل حمیدرضا محمدی اصل دکتراخرم آباددندان پزشکی عمومی139132728 4
محمدرضا محمودی هاشمی محمدرضا محمودی هاشمی دکترایزددندان پزشکی عمومی134122729 1
گودرز زمانی سامانی گودرز زمانی سامانی دکترافولادشهرپزشکی عمومی7512014 23
مهرداد منصوری نیا مهرداد منصوری نیا دکتراتبریزپزشکی عمومی481168 12
جواد سلطانمحمدی جواد سلطانمحمدی دکتراتهرانپزشکی عمومی384112 7
سیدداود موسوی بفرویی سیدداود موسوی بفرویی دکتراتهراندندان پزشکی عمومی37398 0
محمدتقی بهجتی محمدتقی بهجتی دکتراتهراندندان پزشکی عمومی37910 0
الميرا عبادالاهي الميرا عبادالاهي دکتراتهرانپزشکی عمومی31455 0
دکتر شیرین السادات موسوی دکتر شیرین السادات موسوی دکترااصفهانپزشکی عمومی261133 3
گیلدا بدیعی گیلدا بدیعی دکتراشیرازدندان پزشکی عمومی24344 0
کاظم محدث نیا کاظم محدث نیا دکتراتبریزدندان پزشکی عمومی23176 0
تقی نجف زاده تقی نجف زاده دکتراحسن آباد (یاسوکند)پزشکی عمومی14034 3
مهرناز كاظمي مهرناز كاظمي دکتراتهرانپزشکی عمومی14143 0
المیرا پورنگ المیرا پورنگ دکتراتبریزدندان پزشکی عمومی140140 0
رضا حبیبی ساروی رضا حبیبی ساروی دکتراساریام اس-پزشکی عمومی12044 0
حمید یزدان پناه اسمرز حمید یزدان پناه اسمرز دکتراتهراندندان پزشکی عمومی12063 0
سحر عتیقی سحر عتیقی دکتراکرمانپزشکی عمومی10160 0
مهنوش دهنادی مقدم مهنوش دهنادی مقدم دکتراکرجپزشکی عمومی9071 0
صادق علی اکبری صادق علی اکبری دکترابافتپزشکی عمومی8042 0
احمد نوری احمد نوری دکتراشیرازپزشکی عمومی8121 0
فريبا فراهي فريبا فراهي دکترامشهدپزشکی عمومی8080 0
رضا لاری پور رضا لاری پور دکتراتهرانپزشکی عمومی8080 0
مژگان یزدانی مژگان یزدانی دکتراتهراندندان پزشکی عمومی8200 0
مینوشفیعی مینوشفیعی دکترارشتپزشکی عمومی7051 0
پرویز عزیزی پرویز عزیزی دکتراکرجپزشکی عمومی6012 1
محمد امین کرمی محمد امین کرمی دکتراگچساراندندان پزشکی عمومی6022 0
امید اخلاقی امید اخلاقی دکترادزفولدندان پزشکی عمومی6022 0
. . دکتراتهرانپزشکی عمومی6022 0
ايمان ايزدپناه ايمان ايزدپناه دکتراشیرازدندان پزشکی عمومی5031 0
داريوش ميرابي داريوش ميرابي دکتراتهراندندان پزشکی عمومی5031 0
مهری حضرت حسینی مهری حضرت حسینی دکترامراغهپزشکی عمومی5000 5
زينب مهدي نژاد زينب مهدي نژاد دکترازاهداندندان پزشکی عمومی5020 3
اسما خاکی پور اسما خاکی پور دکتراخرم آباددندان پزشکی عمومی5050 0
مهدی نیک پسند مهدی نیک پسند دکترامشهددندان پزشکی عمومی5050 0
احسان اسدی احسان اسدی دکتراتهراندندان پزشکی عمومی5050 0
داود مهدی پور داود مهدی پور دکترااردبیلپزشکی عمومی4011 1
جواد مهدی پور سردرود جواد مهدی پور سردرود دکتراتبریزپزشکی عمومی4021 0
الهام نیازی الهام نیازی دکتراکرمانشاهپزشکی عمومی4021 0
مجتبی مصطفی زاده مجتبی مصطفی زاده دکتراتهرانپزشکی عمومی4021 0
محمدرضا شاهی دخت محمدرضا شاهی دخت دکتراتهراندندان پزشکی عمومی4021 0
داود قادری داش آتان داود قادری داش آتان دکترامراغهپزشکی عمومی4010 3
زینب السادات ذاکری زینب السادات ذاکری دکتراشیرازپزشکی عمومی4030 1
احسان عنایتی احسان عنایتی دکتراکرمانشاهپزشکی عمومی4030 1
احمد ساکت احمد ساکت دکترااصفهاندندان پزشکی عمومی4040 0
ایمان رضی آبادی ایمان رضی آبادی دکترااسلام شهرپزشکی عمومی4040 0
مسعود خانی مسعود خانی دکترانامشخصپزشکی عمومی4100 0
حامد رستمی حامد رستمی دکتراشیرازپزشکی عمومی3011 0
خدامراد سلیمانی خدامراد سلیمانی دکتراقمدندان پزشکی عمومی3011 0
مریم رستگار مقدم مریم رستگار مقدم دکتراتهراندندان پزشکی عمومی3011 0
محمدجعفرطالب پور محمدجعفرطالب پور دکتراآبادهپزشکی عمومی3011 0
سیروس روحی سیروس روحی دکتراتهرانپزشکی عمومی3011 0
غلامرضا ستاري غلامرضا ستاري دکتراتهراندندان پزشکی عمومی3011 0
علی اکبر مروارید علی اکبر مروارید دکترازاهداندندان پزشکی عمومی3011 0
مهکامه چگینی مهکامه چگینی دکتراتهراندندان پزشکی عمومی3011 0
نوید مقیمی نوید مقیمی دکتراتهرانپزشکی عمومی3010 2
سید ارسلان خسروی سید ارسلان خسروی دکتراهمدانپزشکی عمومی3010 2
اصغر مرادی قهدریجانی اصغر مرادی قهدریجانی دکتراقهدریجانپزشکی عمومی3020 1
محمدزارعی محمدزارعی دکتراهمدانپزشکی عمومی3020 1
امید ربانی فر امید ربانی فر دکتراباغملکپزشکی عمومی3020 1
کوروش قربان پناه کوروش قربان پناه دکتراهمدانپزشکی عمومی3030 0
سیده مرضیه هاشمی نژاد سیده مرضیه هاشمی نژاد دکترادلفاندندان پزشکی عمومی3030 0
اکرم اعلمی اکرم اعلمی دکترامشهددندان پزشکی عمومی3030 0
فروغ مومنی فروغ مومنی دکتراقزوینپزشکی عمومی3030 0
جلال رحماني جلال رحماني دکتراتاکستاندندان پزشکی عمومی3030 0
قاسم فیروزی قاسم فیروزی دکتراهمدانپزشکی عمومی3030 0
حسین نصاری حسین نصاری دکتراآبادانپزشکی عمومی3030 0
علی اصغرشریفی علی اصغرشریفی دکتراعسلویهپزشکی عمومی2001 0
شاهین اعتمادی شاهین اعتمادی دکتراکرجپزشکی عمومی2001 0
مهدی مجنونی مهدی مجنونی دکترابیرجنددندان پزشکی عمومی2010 1
سهیلا شه بخش سهیلا شه بخش دکترازاهدانپزشکی عمومی2010 1
مهدی سلیمانی مهدی سلیمانی دکترامشهدپزشکی عمومی2010 1
محسن شمس الدینی مقدم محسن شمس الدینی مقدم دکتراکهنوجپزشکی عمومی2010 1
محمد باقر حسن زاده محمد باقر حسن زاده دکتراتبریزپزشکی عمومی2010 1
كوروش صحت كوروش صحت دکتراتهرانپزشکی عمومی2010 1
هادی خوش طینت هادی خوش طینت دکتراارومیهپزشکی عمومی2020 0
کاظم غلامی کاظم غلامی دکترارباط کریمپزشکی عمومی2020 0
احسان جوادزاده بلوری احسان جوادزاده بلوری دکتراگلبهار-مشهددندان پزشکی عمومی2020 0
طه طاهرنیا طه طاهرنیا دکترامشهدپزشکی عمومی2020 0
افسانه شایسته افسانه شایسته دکتراتهرانپزشکی عمومی2020 0
رامين عسلي صاف رامين عسلي صاف دکترااردبیلپزشکی عمومی2020 0
سید رضا رضایی دریاکناری سید رضا رضایی دریاکناری دکتراتهرانپزشکی عمومی2020 0
مهسا صحرانشین سامانی مهسا صحرانشین سامانی دکتراشهرکرددندان پزشکی عمومی2020 0
شیرین افخمی فرد شیرین افخمی فرد دکتراتهرانپزشکی عمومی2020 0
مسعود ناوی دوست مسعود ناوی دوست دکتراسبزوار-نقابپزشکی عمومی2020 0
نرگس لبیب زاده نرگس لبیب زاده دکتراتهرانپزشکی عمومی2020 0
پری ناز بشیرزاده پری ناز بشیرزاده دکتراخلخالدندان پزشکی عمومی2020 0
مریم مشاوری نیا مریم مشاوری نیا دکتراشیرازدندان پزشکی عمومی2020 0
امیرهوشنگ نظام دوست امیرهوشنگ نظام دوست دکترافردوسپزشکی عمومی2020 0
دکتر طاهره السادات حسناتی دکتر طاهره السادات حسناتی دکتراقمپزشکی عمومی2020 0
زهره چناري زهره چناري دکتراتهرانپزشکی عمومی2020 0
محمدرضا نعمتی مقدم محمدرضا نعمتی مقدم دکتراتهرانپزشکی عمومی1000 1
علی جباری علی جباری دکتراتهراندندان پزشکی عمومی1000 1
علی امیرچقماقی علی امیرچقماقی دکتراگرگاندندان پزشکی عمومی1000 1
ارمین محمدی ارباطی ارمین محمدی ارباطی دکتراکرجپزشکی عمومی1000 1
فرید مفید فرید مفید دکتراتهرانپزشکی عمومی1000 1
پرویز حسین علی زادہ پرویز حسین علی زادہ دکتراتبریزدندان پزشکی عمومی1000 1
محمدرضا جمالی محمدرضا جمالی دکتراکاشانپزشکی عمومی1000 1
حسین عزیزی اشکدانی حسین عزیزی اشکدانی دکتراقمپزشکی عمومی1000 1
نسیم عمادی نسیم عمادی دکتراتهراندندان پزشکی عمومی1000 1
سعید طاعتی راد سعید طاعتی راد دکترالاهیجانپزشکی عمومی1000 1
علی خلعتبری علی خلعتبری دکتراتهرانپزشکی عمومی1010 0
مهدی سیدابادی مهدی سیدابادی دکتراقمپزشکی عمومی1010 0
سمانه شریعتی فرد سمانه شریعتی فرد دکتراشیرازپزشکی عمومی1010 0
سید امیر مسعود وزیری سید امیر مسعود وزیری دکتراتهرانپزشکی عمومی1010 0
سعید یوسفیان سعید یوسفیان دکتراتهرانپزشکی عمومی1010 0
فریدون وثوقی شهواری فریدون وثوقی شهواری دکترابندرعباسدندان پزشکی عمومی1010 0
آرمان گوران آرمان گوران دکترابابلپزشکی عمومی1010 0
حیدر سواری حیدر سواری دکتراسوسنگرددندان پزشکی عمومی1010 0
فرشاد کریمی فرشاد کریمی دکتراایرانشهرپزشکی عمومی1010 0
حسن نوتاش حسن نوتاش دکتراتبریزپزشکی عمومی1010 0
رایحه فولادوند رایحه فولادوند دکتراایلامپزشکی عمومی1010 0
سهيلا عليمحمدي سهيلا عليمحمدي دکتراتهرانپزشکی عمومی1010 0
منیژه فرسام منیژه فرسام دکتراتهراندندان پزشکی عمومی1010 0
رحمت اله رئیسی رحمت اله رئیسی دکتراکرمانشاهپزشکی عمومی1010 0
غفار سرابي غفار سرابي دکترامشهدپزشکی عمومی1010 0
سینا قرطاسی سینا قرطاسی دکتراتبریزدندان پزشکی عمومی1010 0
جواد مهديان جواد مهديان دکترابشرویهپزشکی عمومی1010 0
محمد رضا احمدی محمد رضا احمدی دکتراتهرانپزشکی عمومی1010 0
مریم عرب پور مریم عرب پور نامشخصپزشکی عمومی1010 0
عبدالقادر پاک نیت عبدالقادر پاک نیت دکتراسردشتپزشکی عمومی1010 0
نیلوفر صحرائیان نیلوفر صحرائیان دکتراشیرازدندان پزشکی عمومی1010 0
فریبرز شریفی فریبرز شریفی دکتراعمادشهر-لارستاندندان پزشکی عمومی1010 0
علی حاج موسائی علی حاج موسائی دکتراقمپزشکی عمومی1010 0
حسین کوچک زاده حسین کوچک زاده دکتراتهرانپزشکی عمومی1010 0
سعید ترحمی سعید ترحمی دکتراتهرانپزشکی عمومی1010 0
اردشير نجفي اردشير نجفي دکتراکرجدندان پزشکی عمومی1010 0
علی اصغر حاتمی پور دهنو علی اصغر حاتمی پور دهنو دکترایاسوجپزشکی عمومی1010 0
سکینه توکلی بامکان سکینه توکلی بامکان دکترایزددندان پزشکی عمومی1010 0
هومن ابراهیمی لویه هومن ابراهیمی لویه دکترارشتپزشکی عمومی1010 0
سارا عزیزی سارا عزیزی دکتراتهراندندان پزشکی عمومی1010 0
غزال آقائی غزال آقائی دکتراسنندجپزشکی عمومی1010 0
محمدهادی یارایی محمدهادی یارایی دکترااراکدندان پزشکی عمومی1010 0
محمدرضا کریمی فرزقی محمدرضا کریمی فرزقی دکترامشهدپزشکی عمومی1010 0
علی مبهوتی علی مبهوتی دکتراارومیهپزشکی عمومی1010 0
شاهدخت قلیزاده شاهدخت قلیزاده دکترارشتدندان پزشکی عمومی1010 0
شايان اوحدي شايان اوحدي دکترادماوند - رودهندندان پزشکی عمومی1010 0
وحید مظفری وحید مظفری دکترامشهدپزشکی عمومی1010 0
یاسر رحیمی یاسر رحیمی دکترامراغهدندان پزشکی عمومی1010 0
والح توکلی والح توکلی دکتراتهرانایمپلنت دندانی-پروتزهای دندانی-دندان پزشکی عمومی1010 0
تایماز علاقی تایماز علاقی دکتراکرجپزشکی عمومی1010 0
رامين صراطي رامين صراطي دکتراتبریزپزشکی عمومی1010 0
مهشید برهان آزاد مهشید برهان آزاد دکتراتهرانپزشکی عمومی1010 0
فاطمه مقدم قایینی فاطمه مقدم قایینی دکتراگلبهار-مشهددندان پزشکی عمومی1010 0
سیدمجتبی ابوالبقایی سیدمجتبی ابوالبقایی دکترایزدپزشکی عمومی1010 0
عبدالقائم یساقی عبدالقائم یساقی دکتراتهران - پردیسپزشکی عمومی1010 0
هانیه رمضانی هانیه رمضانی دکترارباط کریمدندان پزشکی عمومی1010 0
یوسف صفری یوسف صفری دکتراخداآفریندندان پزشکی عمومی1010 0
مژگان محمدی پارسا مژگان محمدی پارسا دکتراتهراندندان پزشکی عمومی1010 0
علی اکبر اعتمادی فرد علی اکبر اعتمادی فرد دکترازاوهپزشکی عمومی1010 0
مظفرمهدیان مظفرمهدیان دکتراکلاردشتپزشکی عمومی1010 0
عبدالرضا کارآموز عبدالرضا کارآموز دکتراسیرجانپزشکی عمومی1010 0
دکتر شاهين حمزه لو دکتر شاهين حمزه لو دکتراتهرانپزشکی عمومی1010 0
دکتر وحدت احمدی دکتر وحدت احمدی دکتراماهشهردندان پزشکی عمومی1010 0
لیلا مخبری لیلا مخبری دکتراتهراندندان پزشکی عمومی1010 0
ايدين مغاني ايدين مغاني دکتراتهراندندان پزشکی عمومی1010 0
رامين مصري رامين مصري دکتراتبریزپزشکی عمومی1010 0
اميرحسين فردوسيان اميرحسين فردوسيان دکترانامشخصپزشکی عمومی1010 0
کامران فکری کامران فکری دکتراشوطپزشکی عمومی0000 0
احسان یوسفیان احسان یوسفیان دکتراتهراندندان پزشکی عمومی0000 0
محمدرضاخلقي محمدرضاخلقي دکترامشهدپزشکی عمومی0000 0
علی مینوچهر علی مینوچهر دکتراسرخسپزشکی عمومی0000 0
الهام جعفری الهام جعفری دکترارستم آباددندان پزشکی عمومی0000 0
جواد بابازاده جواد بابازاده دکتراساریپزشکی عمومی0000 0
سیدحسین مسعود سیدحسین مسعود دکتراکاشانپزشکی عمومی0000 0
حسن اردلانی حسن اردلانی دکترانکاءپزشکی عمومی0000 0
وحید نامداری وحید نامداری دکتراتبریزپزشکی عمومی0000 0
کیوان عظیم زاده کیوان عظیم زاده دکتراتبریزدندان پزشکی عمومی0000 0
جوادامجدی جوادامجدی دکترامشهدپزشکی عمومی0000 0
فرانک پرستگاری فرانک پرستگاری دکترااصفهانپزشکی عمومی0000 0
شهناز بختیاری شهناز بختیاری دکتراابهرپزشکی عمومی0000 0
فرهاد خان مدرس فرهاد خان مدرس دکتراتهراندندان پزشکی عمومی0000 0
مهدی زنگنه بایگی مهدی زنگنه بایگی دکترازاهدانپزشکی عمومی0000 0
مهرناز مظفريان مهرناز مظفريان دکتراتهرانپزشکی عمومی0000 0
شهرام پروین شهرام پروین دکتراشهریاردندان پزشکی عمومی0000 0
مریم غلامیان مریم غلامیان دکتراشیرازپزشکی عمومی0000 0
بابک حقی پور بابک حقی پور دکتراارومیهپزشکی عمومی0000 0
محمد جليل وند محمد جليل وند دکتراتاکستاندندان پزشکی عمومی0000 0
سیدمحمودزمانی شاندیز سیدمحمودزمانی شاندیز دکترامشهدپزشکی عمومی0000 0
شاپور شفیعی شاپور شفیعی دکتراسپیداندندان پزشکی عمومی0000 0
آنیتا عیوضلو آنیتا عیوضلو دکتراتهراندندان پزشکی عمومی0000 0
امین خاماچی امین خاماچی دکتراچابهارپزشکی عمومی0000 0
فرید مختاری فرید مختاری دکتراتهرانپزشکی عمومی0000 0
مريم رسولى مريم رسولى دکتراتهرانپزشکی عمومی0000 0
امیر کاظمی راد امیر کاظمی راد دکتراتبریزدندان پزشکی عمومی0000 0
حسن كيمياقلم حسن كيمياقلم دکترامشهدپزشکی عمومی0000 0
آرمین احمدنژاد آرمین احمدنژاد دکتراشیرازدندان پزشکی عمومی0000 0
عباس صدر عباس صدر دکتراتهرانپزشکی عمومی0000 0
اصغر براتی نژاد اصغر براتی نژاد دکتراکاشاندندان پزشکی عمومی0000 0
مجتبی پوردهقان اردکان مجتبی پوردهقان اردکان دکترایزددندان پزشکی عمومی0000 0
فرهاد اکبرزاده فرهاد اکبرزاده دکترامرنددندان پزشکی عمومی0000 0
محمداسماعیل عرب احمدی محمداسماعیل عرب احمدی دکتراشاهرودپزشکی عمومی0000 0
فاطمه محمدی جنیدی فاطمه محمدی جنیدی دکتراتهراندندان پزشکی عمومی0000 0
محمد رضا بخشایش محمد رضا بخشایش دکتراتهرانپزشکی عمومی0000 0
بهاره سپهریان بهاره سپهریان دکتراتهراندندان پزشکی عمومی0000 0
محمد رضا تقي زاده محمد رضا تقي زاده دکترامشهدپزشکی عمومی0000 0
خه بات یوسفی خه بات یوسفی دکتراسنندجدندان پزشکی عمومی0000 0
سید نوید المدنی سید نوید المدنی دکتراتهرانپزشکی عمومی0000 0
جعفر پاک‌زاده جعفر پاک‌زاده دکتراشاهین شهرپزشکی عمومی0000 0
سعید مرتضوی مقدم سعید مرتضوی مقدم دکترافردوسپزشکی عمومی0000 0
ايمان روح بخش ارفعي ايمان روح بخش ارفعي دکترامشهدپزشکی عمومی0000 0
محبوبه رحیمی محبوبه رحیمی دکتراقائم شهرپزشکی عمومی0000 0
علی احمدیان سخن زاد علی احمدیان سخن زاد دکتراسنندجپزشکی عمومی0000 0
راضیه قبادی راضیه قبادی دکتراساریدندان پزشکی عمومی0000 0
احمد مرادیان احمد مرادیان دکتراقمپزشکی عمومی0000 0
کسری دابشلیم کسری دابشلیم دکتراکرجدندان پزشکی عمومی0000 0
افشین فروردین افشین فروردین دکتراشیرازپزشکی عمومی0000 0
قاسم میرجلیلی قاسم میرجلیلی دکترایزدپزشکی عمومی0000 0
احسان فرمانیان احسان فرمانیان دکتراتهرانپزشکی عمومی0000 0
عباس غلامی برمی عباس غلامی برمی دکتراتهرانپزشکی عمومی0000 0
مجید طاهرخانی مجید طاهرخانی دکتراتاکستانپزشکی عمومی0000 0
جلال رباني فر جلال رباني فر دکترامشهدپزشکی عمومی0000 0
ایرج کریم فر ایرج کریم فر دکتراخرم درهپزشکی عمومی0000 0
ایرج اخویان ایرج اخویان دکتراکوهدشتدندان پزشکی عمومی0000 0
حمید رخساری زاده حمید رخساری زاده دکتراتهرانپزشکی عمومی0000 0
داریوش مهدوی داریوش مهدوی دکتراتهرانپزشکی عمومی0000 0
عباس اتکال عباس اتکال دکتراتهرانپزشکی عمومی0000 0
موسی روح الامینی موسی روح الامینی دکتراتهرانپزشکی عمومی0000 0
سید محمدرضا محمدیان سید محمدرضا محمدیان دکتراشیرازپزشکی عمومی0000 0
سعیده محقق حضرتی سعیده محقق حضرتی دکتراتهراندندان پزشکی عمومی0000 0
رضا تویسرکان منش رضا تویسرکان منش دکتراتهرانپزشکی عمومی0000 0
مهدی حاتمی پور مهدی حاتمی پور دکتراتنکابنپزشکی عمومی0000 0
مجید نیکنامی مجید نیکنامی دکتراتهرانپزشکی عمومی0000 0
سید صالح طباطبایی سید صالح طباطبایی دکتراتهرانپزشکی عمومی0000 0
سید محمود واعظ پور سید محمود واعظ پور دکترایزدپزشکی عمومی0000 0
حمید اکبری نور حمید اکبری نور دکتراتهرانپزشکی عمومی0000 0
یوسف فاتحی یوسف فاتحی دکترارباط کریمپزشکی عمومی0000 0
نها محجوب نها محجوب دکتراتهرانپزشکی عمومی0000 0
علی رضا درخشانی علی رضا درخشانی دکتراشهریارپزشکی عمومی0000 0
پیمان صانعی پیمان صانعی دکتراارومیهپزشکی عمومی0000 0
افشارفاضلی افشارفاضلی دکترااصفهانپزشکی عمومی0000 0
حبیب اله بهتوئی حبیب اله بهتوئی دکتراقزویندندان پزشکی عمومی0000 0
امیررضا رحمانی فر امیررضا رحمانی فر اسفرایندندان پزشکی عمومی0000 0
سعدالله رضازاده سعدالله رضازاده دکتراکرمانپزشکی عمومی0000 0
محمدعلی زاغیان محمدعلی زاغیان دکترابابلسردندان پزشکی عمومی0000 0
مرتضی ابراهیمی حصار مرتضی ابراهیمی حصار دکترامشهددندان پزشکی عمومی0000 0
اتابک نوذری اتابک نوذری دکترارشتدندان پزشکی عمومی0000 0
ایرج رمضانی ایرج رمضانی دکترارشتپزشکی عمومی0000 0
مسعود معبودی مسعود معبودی دکتراتنکابنپزشکی عمومی0000 0
سید امیر حامد همراهیان سید امیر حامد همراهیان دکتراتهرانپزشکی عمومی0000 0
مهرشاد موافق مهرشاد موافق دکتراتهرانپزشکی عمومی0000 0
شیرین رشیدی مهرابادی شیرین رشیدی مهرابادی دکتراتهرانپزشکی عمومی0000 0
هومن جاهد واحد هومن جاهد واحد دکتراتهرانپزشکی عمومی0000 0
محمد رضا مهربان محمد رضا مهربان دکترامشهدپزشکی عمومی0000 0
سید مصطفی دیباجی سید مصطفی دیباجی دکتراخمینی شهردندان پزشکی عمومی0000 0
قاسم اژدری قاسم اژدری دکتراقیروکارزینپزشکی عمومی0000 0
مرتضی طائی مرتضی طائی دکتراکرمانپزشکی عمومی0000 0
بیژن قزوینه بیژن قزوینه دکتراسنندجپزشکی عمومی0000 0
اکبر مرادآبادی اکبر مرادآبادی دکتراتبریزدندان پزشکی عمومی0000 0
کاظم درقه کاظم درقه دکتراحاجی آباد-دارابدندان پزشکی عمومی0000 0
بهمن کلالی بهمن کلالی دکترامشهددندان پزشکی عمومی0000 0
راحله فروغی پور راحله فروغی پور دکترااصفهانپزشکی عمومی0000 0
رسول زنگنه رسول زنگنه دکتراتهراندندان پزشکی عمومی0000 0
احمد چالشی احمد چالشی دکتراکرجپزشکی عمومی0000 0
مسعود قاسمی میرزانق مسعود قاسمی میرزانق دکترااردبیلپزشکی عمومی0000 0
مجید رفیقی مجید رفیقی دکتراورامینپزشکی عمومی0000 0
علیرضا صفاری علیرضا صفاری دکتراکرجپزشکی عمومی0000 0
محسن پورکمالی محسن پورکمالی دکتراتهرانپزشکی عمومی0000 0
مریم انصاری اول مریم انصاری اول دکترامشهدپزشکی عمومی0000 0
علی رسولی علی رسولی دکتراقمپزشکی عمومی0000 0
مليحه منزوي مليحه منزوي دکترااقلیددندان پزشکی عمومی0000 0
نزهت السادات صباغيان نزهت السادات صباغيان دکتراکرجدندان پزشکی عمومی0000 0
لیلا استادمحمدی لیلا استادمحمدی دکترانامشخصپزشکی عمومی0000 0
عنايت اكبري عنايت اكبري دکترابهبهانپزشکی عمومی0000 0
علی محمد توکلی علی محمد توکلی دکتراگلپایگانپزشکی عمومی0000 0
علیرضا شاهین فرد علیرضا شاهین فرد دکتراتهرانپزشکی عمومی0000 0
امید اسدی قجرلو امید اسدی قجرلو دکتراشیرازپزشکی عمومی0000 0
مجید محبتی مجید محبتی دکترامرودشتپزشکی عمومی0000 0
فاطمه خسروی فاطمه خسروی دکتراپاوهپزشکی عمومی0000 0
رضا طالبیان رضا طالبیان دکتراکاشاندندان پزشکی عمومی0000 0
محمد رحیمی محمد رحیمی دکترانامشخصپزشکی عمومی0000 0
جواد سلطانمحمدی جواد سلطانمحمدی دکتراتهرانپزشکی عمومی0000 0
مجید دین پرور مجید دین پرور دکتراتهرانپزشکی عمومی0000 0
محسن رستمی محسن رستمی دکتراشهرکردپزشکی عمومی0000 0
صفورا حاجی صادقی صفورا حاجی صادقی دکترااصفهانپزشکی عمومی0000 0
مریم غفورنیا مریم غفورنیا دکترااصفهاندندان پزشکی عمومی0000 0
سید رضا میرباقری سید رضا میرباقری دکترابروجردپزشکی عمومی0000 0
علیرضا امینی بابک علیرضا امینی بابک دکتراشهربابکدندان پزشکی عمومی0000 0
شهره قدرجانی شهره قدرجانی دکترارشتپزشکی عمومی0000 0
نادر چرخگرد نادر چرخگرد دکتراشهریار - اندیشهپزشکی عمومی0000 0
فرنگیس پایدار اردکانی فرنگیس پایدار اردکانی دکترااردکانپزشکی عمومی0000 0
سیدمحمد صدرعاملی سیدمحمد صدرعاملی دکتراخمینی شهرپزشکی عمومی0000 0
عصمت رضاپور عصمت رضاپور دکترابافتپزشکی عمومی0000 0
حسین کبیری نیا حسین کبیری نیا دکتراشهریار - ملاردپزشکی عمومی0000 0
سید عیسی صالحی دهنو سید عیسی صالحی دهنو دکترایاسوجپزشکی عمومی0000 0
مهراب تخت دار مهراب تخت دار دکترالامرددندان پزشکی عمومی0000 0
علی شهیدی زندی علی شهیدی زندی دکتراتهرانپزشکی عمومی0000 0
سولماز معيري سولماز معيري دکتراتبریزپزشکی عمومی0000 0
فرید کارگران فرید کارگران دکترابابلسردندان پزشکی عمومی0000 0
آله نوش شريعتمدار احمدي آله نوش شريعتمدار احمدي دکتراکرماندندان پزشکی عمومی0000 0
حسین صلح پورفرد حسین صلح پورفرد دکتراشیرازدندان پزشکی عمومی0000 0
بابک ببرزاده بابک ببرزاده دکتراتهرانپزشکی عمومی0000 0
حمیدرضامحققیان حمیدرضامحققیان دکتراشهریاردندان پزشکی عمومی0000 0
محمد علی عبدالحی محمد علی عبدالحی دکتراقمپزشکی عمومی0000 0
زهره آباد زهره آباد دکترامشهددندان پزشکی عمومی0000 0
علي بيكلري فرد علي بيكلري فرد دکتراساوجبلاغ-ساوجبلاغ - هشتگرددندان پزشکی عمومی0000 0
رضا نجاتیان رضا نجاتیان دکتراتربت حیدریهپزشکی عمومی0000 0
مهرداد آرام مهرداد آرام دکتراتبریزدندان پزشکی عمومی0000 0
علی محمد ملک زاده تفکری علی محمد ملک زاده تفکری دکترایزدپزشکی عمومی0000 0
پریسا اقتصاددوست پریسا اقتصاددوست دکتراارومیهپزشکی عمومی0000 0
احمد سارانی احمد سارانی دکترازاهدانپزشکی عمومی0000 0
داریوش سعادتی داریوش سعادتی دکتراتهرانپزشکی عمومی0000 0
دكتر بريسا زندي دكتر بريسا زندي دکترانامشخصپزشکی عمومی0000 0
داود سعیدی داود سعیدی دکتراپاکدشتپزشکی عمومی0000 0
پرویز جعفری مرندی پرویز جعفری مرندی دکترانکاءدندان پزشکی عمومی0000 0
سولماز چمن ارا سولماز چمن ارا دکتراپزشکی عمومی0000 0
دکتر امید رضا  رحمتیان دکتر امید رضا رحمتیان دکترانامشخصپزشکی عمومی0000 0
امیرمسعود دشتی امیرمسعود دشتی دکترانامشخصدندان پزشکی عمومی0000 0
شاهرخ مقصودلو شاهرخ مقصودلو دکترانامشخصپزشکی عمومی0000 0
حمید رحمان زائی حمید رحمان زائی دکتراقصر قندپزشکی عمومی0000 0
وحيد سياه كلا وحيد سياه كلا دکتراتهراندندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر سیده سارا طاهایی دکتر سیده سارا طاهایی دکترانوشهردندان پزشکی عمومی0000 0
ستاره اسحاقیان ستاره اسحاقیان دکتراسبزواردندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر دکتر مقصود سلماسی دکتر دکتر مقصود سلماسی دکتراخویدندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر سمانه مرتضوی دکتر سمانه مرتضوی دکترااصفهانپزشکی عمومی0000 0
جعفر ذوالفقاریان جعفر ذوالفقاریان دکتراتبریزدندان پزشکی عمومی0000 0
محمود بزرگزاده محمود بزرگزاده دکتراتهرانپزشکی عمومی0000 0
اسماعیل زارع اسماعیل زارع دکترانامشخصدندان پزشکی عمومی0000 0
سیامک جبارنیا سیامک جبارنیا دکتراکرجپزشکی عمومی0000 0
مهسا حسامي فر مهسا حسامي فر دکترانامشخصپزشکی عمومی0000 0
دکتر مریم جلیلی دکتر مریم جلیلی دکترانامشخصدندان پزشکی عمومی0000 0
ریما ایزددوستدار ریما ایزددوستدار دکترانامشخصپزشکی عمومی0000 0
شاهین صدیفی شاهین صدیفی دکتراقزوینپزشکی عمومی0000 0
محمدناصرفردحال محمدناصرفردحال دکترابابلدندان پزشکی عمومی0000 0
سید مهدی مفیدی فر سید مهدی مفیدی فر دکتراتهراندندان پزشکی عمومی0000 0
مهرداد جهانيان مهرداد جهانيان دکتراتهراندندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر لادن فغفوری دکتر لادن فغفوری دکتراایجرود-زرین آباد-زنجانپزشکی عمومی0000 0
مائده نوري مائده نوري دکتراتهراندندان پزشکی عمومی0000 0
حسين صابري انوار حسين صابري انوار دکتراتهرانپزشکی عمومی0000 0
محمد قلخانی محمد قلخانی دکتراتبریزدندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر سمیرا کبودوند دکتر سمیرا کبودوند دکترانامشخصپزشکی عمومی0000 0
دكترعليرضاضيائي نيا دكترعليرضاضيائي نيا دکتراقمدندان پزشکی عمومی0000 0
فرشید بهشتی فرشید بهشتی دکتراآبادانپزشکی عمومی0000 0
ميساء ابوارجيع ميساء ابوارجيع دکترانامشخصدندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر ونوس صادقي دکتر ونوس صادقي دکترانامشخصپزشکی عمومی0000 0
آتنا سادات بیداد آتنا سادات بیداد دکترانامشخصپزشکی عمومی0000 0
علی اصغر رضایی هرزندی علی اصغر رضایی هرزندی دکتراتهراندندان پزشکی عمومی0000 0
 دکتر حمید رضا تاجگردان دکتر حمید رضا تاجگردان دکتراورامینپزشکی عمومی0000 0

اضافه کردن یک نظر

 

کانال تلگرام بهترین پزشکان ایران | داک تاپ

کانال تلگرام بهترین پزشکان ایران | داک تاپ

اینستاگرام بهترین پزشکان ایران

اینستاگرام داک تاپ | بهترین پزشکان ایران

بستن
تبلیغات:

داک تاپ از تمامی علاقه مندان به بازاریابی و تولید محتوی بصورت تمام وقت و یا پاره وقت-دورکاری دعوت به همکاری می کند. جهت فرستادن در خواست خود به این صفحه مراجعه بفرمایید.

کار پاره وقت در داک تاپ

همکاری با داک تاپ