نازایی3

بخاطر دارید که در مقاله قبلی از زن وشوهری صحبت کردیم که بسیار مایل بودند تا حتما” صاحب فرزند پسر شوند.اماآیا چنین کاری ممکن است؟ متاسفانه به کرات ادعایی را میشنویم که بسیار هم شایع شده و آن ادعای تعیین جنسیت جنین قبل از لقاح است.آنچه متاسفانه تبدیل به روش برخی متخصصین و ماماها نیز…

بخاطر دارید که در مقاله قبلی از زن وشوهری صحبت کردیم که بسیار مایل بودند تا حتما” صاحب فرزند پسر شوند.اماآیا چنین کاری ممکن است؟
متاسفانه به کرات ادعایی را میشنویم که بسیار هم شایع شده و آن ادعای تعیین جنسیت جنین قبل از لقاح است.آنچه متاسفانه تبدیل به روش برخی متخصصین و ماماها نیز گردیده زمان بندی نزدیکی ها, خوردن برخی غذاها, پرهیز از برخی غذاهای دیگر, ورزش و برخی مکملهای ویتامینی میباشد.موضوع به جایی رسیده که برخی مدعی”تعیین جنسیت تضمینی” نیز میشوند! لازم است تا بانوان محترم بدانند که تنها راه علمی ودرست برای تعیین جنسیت جنین قبل از لقاح تکنیکی به نام
(آی وی اف) IVFآنهم قبل ازPGD( pregestational diagnosis)
میباشد که تنها به دلایل خاص پزشکی انجام میشود. مثلازمانی که یک بیماری ژنتیکی تنها در فرزندان پسر آن خانواده دیده می شود این تکنیک انجام شده و تنها گامت دختر به رحم مادر انتقال می یابد تا از آن بیماری مصون بماند.غیر از این مورد جنسیت تنها بر اساس ژنتیک و تصادف تعیین گردیده و در یک دوره ی زمانی خاص به طور تصادفی نیمی از جمعیت نوزادان دختر و نیم دیگر پسر خواهد بود.
است که در مرد وجود داشته و حضورآن عامل Yکرومزوم تعیین کننده ی جنسیت جنین
جنسیت پسر و عدم حضور آن جنسیت دختر را باعث می شود.
پس به طور خلاصه می توان گفت:
1-هیچ یک از راه های پیشنهادی حتی به نام تضمینی ضامن داشتن فرزند دختر یا پسر به دلخواه نمی باشد.به عنوان مثال یک متخصص یا ماما به نام تعیین جنسیت تضمینی از ده خانواده هریک به فرض یک میلیون تومان دریافت می کند.بر اساس قوانین ژنتیک نیمی از این تعداد به آن چه می خواهند می رسند (کاملاً تصادفی)و نیم دیگر خلاف آن چه مایل بودند نصیبشان می شود.گروه دوم پولشان را پس می گیرند و کاری هم از دستشان ساخته نیست.ولی گروه اول راضی و خوشحال گمان می کنند که این معجزه را آن متخصص یا ماما باعث گردیده! برایش تبلیغ هم میکنند و در این میان از جهالت مردم پنج میلیون تومان نصیب شخص سودجو شده است!
2-تعیین جنسیت بر اساس توارث کرومزوم مربوطه از مرد است لذا آنچه در عرف جامعه به نام “زن پسر زا” یا “زن دختر زا” نامیده میشود و اغلب به جدایی می انجامد,مطلقا خرافات و ناشی از جهالت محض است.بسیار شاهدیم که خانواده ای با سه یا چهار فرزند دختراز هم پاشیده یا منجر به گزینش همسر دوم یا صیغه های مکرر میگردد.
3-این تصور که نام کسی تنها با داشتن فرزند پسر باقی میماند نیز نهایت خودخواهی وتوهم است و متاسفانه ریشه نه در اسلام که در سنتهای غلط عرب جاهلی دارد.در قرآن کریم آمده:”خداوند به هر کس که بخواهد دختر و به هر کس که بخواهد پسر میدهد”. باریتعالی به گرامی ترین بنده خویش یعنی پیامبر اکرم(ص)پسر نداد تا یادآور شود که بقای نام بر اساس کردار و منش خود افراد است و یک دختر یعنی فاطمه زهرا(س) منشا برقراری ذریه پیامبر در سراسر گیتی گردید.
4-در نزد خداوند داشتن فرزندی سالم و صالح به مراتب ارزشمند تر و بالاتر از آرزوی داشتن صرفا” پسر یا صرفا” دختر است.
بنابراین در پاسخ از زن و شوهر مذکورمی خواهیم به جای اندیشیدن صرف به جنسیت فرزند آینده،به فکر سلامت وی بوده و تمام تلاش خود را در جهت داشتن بارداری ای بی خطر و ایمن برای مادر و جنین بکار بندند

۹۳/۱۰/۰۲

۲۲:۱۵


به اشتراک بگذارید: