نازایی1

یک روز خانمی 25 ساله مراجعه نمود که از 6 ماه قبل روش جلوگیری خود را قطع کرده ومایل بود حامله شود،اما هنوز هیچ حاملگی ای اتفاق نیفتاده بود.وی در مورد احتمال اینکه نازایی داشته باشد بسیار نگران بود و اصرار داشت که آزمایشات لازم برای او هرچه زودتر شروع شود. طبق تعریف “نازایی” به…

یک روز خانمی 25 ساله مراجعه نمود که از 6 ماه قبل روش جلوگیری خود را قطع کرده ومایل بود حامله شود،اما هنوز هیچ حاملگی ای اتفاق نیفتاده بود.وی در مورد احتمال اینکه نازایی داشته باشد بسیار نگران بود و اصرار داشت که آزمایشات لازم برای او هرچه زودتر شروع شود.
طبق تعریف “نازایی” به صورت یکسال نزدیکی بدون جلوگیری اما بدون حاملگی میباشد.در خانمهای مسن تر از سی سال ،شاید زیاد وقت ندهیم و پس از 6 ماه عدم حاملگی بررسی ها را شروع کنیم.
بررسی نازایی باید با آزمایش نطفه همسر آغاز شود چرا که علت تقریبا” نیمی از موارد نازایی مرد است نه زن.اگر در آزمایش نطفه همسر مشکلی دیده شد،فرستادن مرد به نزد متخصص یورولوژی جهت معاینه بیضه ها ودر صورت واریکوسل انجام جراحی میتواند مفید باشد(اگر چه هنوز قطعی نیست که ترمیم واریکوسل بتواند در بهبود نطفه نقش داشته باشد).ترک سیگار،الکل،یا مواد (IUIمخدر نیز بسیار کمک کننده است.اگر هیچ یک از موارد فوق نتوانست پارامترهای نطفه را بهبود بخشد آی یو آی(
گزینه هایICSIوIVF، IUIاحتمال 38% حاملگی وجود دارد.در صورت شکست IUIباید مد نظر باشد.در مشکلات نطفه با 6-4 دوره
بعدی هستند.متاسفانه به دلیل هزینه بالای دو روش فوق ،انجام آنها محدود به موارد شکست آی یو آی و یا اندک بودن میزان اسپرم میشود.در موارد نازایی مرد که سطح اسپرم ها صفر یا نزدیک به صفر است،باید نمونه برداری مستقیم از بیضه یا اپیدیدیم یا
صورت انجام شود.در صورت شکست همه این روشها،استفاده از “جنین اهدایی” توصیهICSIپوست مد نظر قرار گیرد وبدنبال آن
میشود.
در صورت اطمینان از سالم بودن نطفه،میتوان بررسی های مربوط به خانم را شروع کرد که شامل آزمایش هورمونی،سونوگرافی و ) میباشد.شرح حال دقیق از منظم بودن پریودها،علایم پرمویی،وزن زیاد،مشکلات تیروییدو معاینه لگنی HSGعکس رنگی رحم(
نیز جزو ضروریات است. در خانم مورد مثال بعد از شرح حال و معاینه نرمال،تنها باید فرصت بیشتری به وی داده شود چون سن او تنها 25 سال است.این خانم باید از نگرانی دست بردارد و اینهمه استرس نداشته باشد،چراکه استرس خود به تنهایی میتواند بر پریودها و تخمک گذاری اثر منفی بگذارد.اطرافیان و همسر بیمار نیز باید از کنجکاوی بی مورد و ایجاد استرس برای وی پرهیز کنند و بر عکس با ایجاد محیطی آرامش بخش از آثار منفی استرس در ایجاد ناباروری بکاهند

۹۳/۱۰/۰۲

۲۲:۱۰


به اشتراک بگذارید: