بیماری های داخلی [۴۳]

پزشکانی که اسامی آنان را در این صفحه مشاهده می فرمایید متخصصان و فوق تخصصان حوزه بیماری های داخلی می باشند که عضو داک تاپ می باشند. تخصص بیماری های داخلی مربوط به تشخیص و درمان بیماریهای داخلی است که قسمتی از بدن و یا همه بدن را درگیر می کند. متخصصان بیماری های داخلی به تشخیص و درمان بیماری هایی که به جراحی نیاز ندارند تخصص دارند.
تعیین مرز و محدوده ای میان تخصص بیماری های داخلی و تعداد زیادی از تخصص های دیگر پزشکی کاری مشکل می باشد. در واقع در بعضی از کشورها تمامی تخصص هایی را که از روش های غیر از جراحی برای درمان استفاده می کنند پزشک داخلی می نامند.
بنابراین می توان گفت متخصص بیماری های داخلی معاینه های فیزیکی رایج جهت تشخیص انواع بیماری های داخلی بدن را انجام می دهند ، مراقبت های پیشگیرانه را توصیه می کنند و اغلب بیماریهای بی نیاز به جراحی را تشخیص داده و درمان می کنند.
در زمینه ی تخصص بیماری های داخلی رشته فوق تخصصی زیر وجود دارند:
کاردیولوژی (درمان بیماری های قلب و عروق خونی ) ، اندوکرینولوژی ( مطالعه غدد و سایر قسمت های ترشح کننده هورمون در بدن) ، گاستروانترولوژی ( مراقبت از وضعیت سیستم گوارش و کبد و پانکراس ،هماتولوژی (مطالعه خون و بافت های سازنده خون ) ، بیماری های عفونی ( بررسی و مراقبت از بیماری های تب دار و واگیردار ) ، نفرولوژی (تشخیص و درمان بیماری های کلیه ) ،انکولوژی ( مطالعه و درمان تومورهای سرطانی ) ،بیماری های تنفسی (اختلالات مربوط به شش ها و سایر اجزاء سیستم تنفسی) ، روماتولوژی(اختلالات مربوط به مفاصل و سایر بافتهای همبند)

بعضی از مواردی که باید به متخصصان داخلی مراجعه شود:

• بیماری های سیستم گوارش
• بیماری های کبد
• بیماری های تنفسی
• بیماری های عفونی
• بیماری های کلیه
• بیماری های مفاصل
• بیماری های خون و سرطان
• بیماری های غدد
• بیماری های قلب

تصویر پروفایلنام و نام خانوادگیمدرک تحصیلیشهرهاتخصصامتیاز داک تاپمقالاتسوالات و نظراتپاسخ هامطالب ارسالی
دکتر علی میرزاپور دکتر علی میرزاپور فوق تخصصبابلبیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم93713123191 0
دکتر علیرضا حیدری بکاولی دکتر علیرضا حیدری بکاولی فلوشیپ تخصصیمشهدالکتروفیزیولوژی10115286 1
دکتر سارا شفیعی پور دکتر سارا شفیعی پور متخصصکرمانبیماریهای داخلی440278 1
دکتر مجید ولی زاده دکتر مجید ولی زاده فوق تخصصتهرانبیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم340169 0
دکتر فاطمه احمدپور دکتر فاطمه احمدپور فوق تخصصشیرازانکولوژی زنان-زنان و زایمان310234 0
دکتر داود مطهری زاد دکتر داود مطهری زاد فوق تخصصتهران-کاشانبیماریهای کودکان-گوارش و کبد21077 0
دکتر سید سامان طالبی دکتر سید سامان طالبی متخصصهمدانبیماریهای داخلی17075 0
دکتر علی مصدق خواه دکتر علی مصدق خواه فوق تخصصتهرانبیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم150150 0
دکتر یاسر تقوی دکتر یاسر تقوی فوق تخصصتهرانبیماریهای داخلی-گوارش و کبد9080 1
دکتر بهزاد سینایی دکتر بهزاد سینایی فلوشیپ تخصصیارومیهبیهوشی-طب تسکینی7032 0
دکتر نشاط نظری دکتر نشاط نظری فلوشیپ تخصصیتهرانالکتروفیزیولوژی-بیماریهای قلب و عروق7070 0
دکتر سید مجتبی نکوقدم مطلق دکتر سید مجتبی نکوقدم مطلق متخصصتهرانبیماریهای داخلی6041 0
دکتر نکیسا درویشی دکتر نکیسا درویشی متخصصتهرانبیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم6041 0
دکتر كتايون سياري نژاد دکتر كتايون سياري نژاد فوق تخصصتهرانبیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم6060 0
دکتر رضا اقابزرگی دکتر رضا اقابزرگی فوق تخصصاراکانکولوژی6060 0
دکتر نادر حیدرزاده دکتر نادر حیدرزاده فوق تخصصتهرانبیماریهای ریه6060 0
دکتر حامد طاهری دکتر حامد طاهری متخصصزاهدانبیماریهای داخلی5012 0
دکتر بهادر مشتاقیان دکتر بهادر مشتاقیان متخصصاصفهانبیماریهای داخلی5031 0
دکتر جمشید شریفی دکتر جمشید شریفی دکتراشیرازبیماریهای داخلی5030 2
دکتر سامان خوشنود دکتر سامان خوشنود متخصصکرجبیماریهای داخلی5050 0
دکتر مهدی سالاری دکتر مهدی سالاری فلوشیپ تخصصی-متخصصکرماناینترونشنال کاردیولوژی-بیماریهای قلب و عروق4040 0
دکتر علی خداپرست دکتر علی خداپرست متخصصارومیهبیماریهای داخلی4040 0
دکتر نصراله ملکی دکتر نصراله ملکی متخصصبوشهربیماریهای داخلی4100 0
دکتر سعید فلاح تفتی دکتر سعید فلاح تفتی فلوشیپ تخصصیتهرانبیماریهای ریه3030 0
دکتر نزارعلی مولائی دکتر نزارعلی مولائی فوق تخصصزاهدانبیماریهای ریه3030 0
دکتر طاهره اشرفگنجویی دکتر طاهره اشرفگنجویی فلوشیپ تخصصیتهرانانکولوژی زنان3030 0
دکتر سعيد جهانشاهلو دکتر سعيد جهانشاهلو فوق تخصصتبریزبیماریهای ریه2010 1
دکتر فرج اله رحیمی خواه دکتر فرج اله رحیمی خواه متخصصاهوازبیماریهای داخلی2020 0
دکتر رضوان نورمند دکتر رضوان نورمند فلوشیپ تخصصیتهرانالکتروفیزیولوژی1000 1
دکتر محمد درچین دکتر محمد درچین متخصصدزفولانکولوژی-رادیو تراپی1010 0
دکتر هوشنگ نظری دکتر هوشنگ نظری متخصصتهرانپزشکی قانونی-درمان اعتیاد1010 0
دکتر رضا کشاورز دکتر رضا کشاورز متخصصشیرازبیماریهای داخلی1010 0
دکتر احمدرضا پیری دکتر احمدرضا پیری متخصصتبریزبیماریهای داخلی1010 0
دکترمحمدعلی کریمی دکترمحمدعلی کریمی متخصصتهرانبیماریهای داخلی1010 0
دکتر فرید فتاحی دکتر فرید فتاحی فوق تخصصتهرانبیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم1010 0
دکتر فرامرز باقري دکتر فرامرز باقري متخصصبوشهربیماریهای داخلی1010 0
دکتر لیلا نوین دکتر لیلا نوین فوق تخصصتهرانبیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم1010 0
دکتر سید جواد کیانی دکتر سید جواد کیانی فوق تخصصنامشخصبیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم1010 0
دکتر انوشه حقیقی دکتر انوشه حقیقی فوق تخصصتهرانبیماریهای روماتیسمی0000 0
دکتر سید جلال الدین نقشبندی دکتر سید جلال الدین نقشبندی متخصصسقزبیماریهای داخلی0000 0
دکتر حمیدرضا امیرذهنی دکتر حمیدرضا امیرذهنی متخصصتهرانبیماریهای داخلی0000 0
دکتر دكتر حميد براهيمي دکتر دكتر حميد براهيمي متخصصتهرانبیماریهای داخلی0000 0
دکتر سپيده پزشكي دکتر سپيده پزشكي فوق تخصصتهرانبیماریهای مادرزادی قلب بالغین0000 0
دکتر قوام الدین اشرفی زاده دکتر قوام الدین اشرفی زاده متخصصتهرانبیماریهای داخلی-بیماریهای عفونی و تب دار0000 0
دکتر ستوده دکتر ستوده متخصصتربت جامبیماریهای داخلی0000 0
دکتر مهدی زحمتکش دکتر مهدی زحمتکش متخصصیزدبیماریهای داخلی0000 0
دکتر معصومه دکتر معصومه فوق تخصصنامشخصبیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم0000 0
دکتر فرناز توکلی دکتر فرناز توکلی فلوشیپ تخصصیتهرانبیماریهای داخلی-نفرولوژی0000 0
شاپور احمدی شاپور احمدی متخصصمریوانبیماریهای داخلی0000 0

*جهت جستجو بر روی نقشه می توانید به اینجا مراجعه کنید.

**برای یافتن پزشک براساس شهر و یا تخصص به اینجا مراجعه کنید.

*** چنانچه شما پزشک هستید و تمایل دارید نام شما هم درمیان پزشکان پیشنهادی داک تاپ باشد، جهت ثبت نام به اینجا مراجعه کنید.

اضافه کردن یک نظر

 

کانال تلگرام بهترین پزشکان ایران | داک تاپ

کانال تلگرام بهترین پزشکان ایران | داک تاپ

اینستاگرام بهترین پزشکان ایران

اینستاگرام داک تاپ | بهترین پزشکان ایران

بستن
تبلیغات:

داک تاپ از تمامی علاقه مندان به بازاریابی و تولید محتوی بصورت تمام وقت و یا پاره وقت-دورکاری دعوت به همکاری می کند. جهت فرستادن در خواست خود به این صفحه مراجعه بفرمایید.

کار پاره وقت در داک تاپ

همکاری با داک تاپ