لخته کودک ۶ ساله

لخته تغییر یافته در سیاهرگ متصل به قلب کوذک ۶ ساله

لخته تغییر یافته در سیاهرگ متصل به قلب کوذک ۶ ساله

    ۹۵/۰۲/۲۴

    ۱۹:۴۸


    به اشتراک بگذارید: