زیبایی دندانپزشکی خرم آباد روکش لمینت

خدا زیباست وزیباییها را دوست میدارد   امروزه مردم به زیبایی صورت مخصوصن دندانهای جلو یا قدامى بسیار اهمیت میدهند واین پدیده ای  بسیار خوب است وانواع کمپوزیتها وروکشها لمینت ها وً.  مورد استفاده قرار می گیرد شاید این هزینه ها از نظر بعضی زیاده روی یا ولخرجی حساب شود ولی زیبا کردن دندانها از…

image

خدا زیباست وزیباییها را دوست میدارد

image

  امروزه مردم به زیبایی صورت مخصوصن دندانهای جلو یا قدامى بسیار اهمیت میدهند واین پدیده ای  بسیار خوب است وانواع کمپوزیتها وروکشها لمینت ها وً.  مورد استفاده قرار می گیرد شاید این هزینه ها از نظر بعضی زیاده روی یا ولخرجی حساب شود

ولی زیبا کردن دندانها از به نظر بنده هیچ فرقی با هزینه برای سایر بیماریها ندارد حتا بیماریهایی سخت مثل عمل قلب ندارد زیرا اگر فردی بیماری قلبی دارد ودرمان نکند ممکن نتواند خوب زندگی کند ودر نهایت بمیرد دختری که در اثر خرابی دندانهای جلو بیست سال است نخندیده واگر مجبور به خندیدن باشد با دست جلوی دهان را می گیرد به مراتب وضعش بدتر بیمار قلبی است وجسم وهم روان را از دست می دهد

به تجربه دیده ام که بسیاری از این افراد که دندانهای زشتی دارند مثل کسانی که به صورتشان. اسید پاشیده اند خود را از اجتماع مخفی می کنند از همه خانواده ها خواهش مندم این افراد رادرک کنند وهرگز نگویند اینقدر مشکل داریم که به فکر این نیستیم.

بخدا گناه بزرگی است مشکل دوم وظیفه ما پزشکان است که این افراد را خوب راهنمایی کنیم واز نظر مالی به آنها کمک کنیم زیرا این افراد بعد از راضی نمودن خانواده وتهیه پول تازه نمی توانند با این همه تبلیغات چکار کنند وبه کدام پزشک مراجعه کنند

همکاران  با آغوش باز پذیرا باشیم وبدانیم دادن لبخند به این افراد بزرگترین خدمت است و ساختن بهترین  منحنی دنیا برای دندانهای جلو لذت بخش است در پایین از این این عزیزان می خواهم خیالشان راحت باشد وامروزه هر مشکل دندانی را راحت می شود وبعد از انتخاب پزشک رعایت دو نکته ضروری است

اول به پزشک خود إیمان داشته باشید ودست اورا باز بگذارید درمان کردن با خریدلباس فرق دارد با پزشک مثل فروشنده رفتار نکنید اگر به پزشک ایمان ندارید اورا عوض کنید

ودوم  فوری نتیجه نگیرید واز اطرافیان نظر خواهی نکنید زیرا چشم و مغز شما نمی تواند دندانهای جدید را خوب تشخیص دهد زیرا سالها دندانهای قبلی را در ناخودآگاه  حک کرده وزمان می برد تادندانهای جدید را خوب تشخیص دهد.    

دادن لبخند زیبا با درست کردن دندانها ازعمل قلب وچشم مهمتر است که آن جسم را درست می کند واین جسم وروان

با تشکر

دکتر حمیدرضا محمدی اصل کسی که افتخارش ساخت لبخند زیباست

    ۹۵/۰۸/۰۱

    ۰۴:۰۲


    به اشتراک بگذارید: