دندانپزشکان عمومی [۱۱۷]

دندانپزشک به تشخیص و درمان بیماری‌های دهان و دندان می‌پردازد. رشته دندانپزشکی در مقطع دکترای عمومی نحوه رعایت بهداشت، پیشگیری و درمان بیماری‌های دهان و دندان را آموزش می‌دهد .

دندان‌پزشکی یک علم تخصصی است که سلامت دهان و دندان را به عنوان عضوی مهم در سلامت جسم و روح، زیبایی و ادا کردن کلمات تامین می‌کند. همچنین به یاری این علم می‌توان بسیاری از بیماری‌ها را در مراحل اولیه شناخت و از پیشرفت آن جلوگیری نمود.

این مقطع دارای دو دوره مجزای ۲ و ۴ ساله است. که در ۲ سال اول دانشجویان واحدهای علوم پایه مثل بیوشیمی، آناتومی، بافت‌شناسی، فیزیولوژی، ژنتیک، میکروب‌شناسی و ایمنی‌شناسی را می‌گذرانند و  بعد از ۲ سال وارد دوره تخصصی دندانپزشکی شده و دروس اختصاصی خود را در زمینه آسیب‌شناسی فک و دهان، ارتودنسی، اندودنتیکس، پروتزهای ثابت و اکلوژن، پروتزهای متحرک و فک و صورت ، پریودنتولوژی، ترمیمی و مواد دندانی، بیماری‌های دهان و دندان، جراحی دهان و فک و صورت، دندانپزشکی کودکان و رادیولوژی دهان و فک و صورت می‌گذرانند.

 

تصویر پروفایلنام و نام خانوادگیمدرک تحصیلیشهرهاتخصصامتیاز داک تاپمقالاتسوالات و نظراتپاسخ هامطالب ارسالی
حمیدرضا محمدی اصل حمیدرضا محمدی اصل دکتراخرم آباددندان پزشکی عمومی139132728 4
محمدرضا محمودی هاشمی محمدرضا محمودی هاشمی دکترایزددندان پزشکی عمومی134122729 1
سیدداود موسوی بفرویی سیدداود موسوی بفرویی دکتراتهراندندان پزشکی عمومی37398 0
محمدتقی بهجتی محمدتقی بهجتی دکتراتهراندندان پزشکی عمومی37910 0
گیلدا بدیعی گیلدا بدیعی دکتراشیرازدندان پزشکی عمومی24344 0
کاظم محدث نیا کاظم محدث نیا دکتراتبریزدندان پزشکی عمومی23176 0
المیرا پورنگ المیرا پورنگ دکتراتبریزدندان پزشکی عمومی140140 0
حمید یزدان پناه اسمرز حمید یزدان پناه اسمرز دکتراتهراندندان پزشکی عمومی12063 0
مژگان یزدانی مژگان یزدانی دکتراتهراندندان پزشکی عمومی8200 0
محمد امین کرمی محمد امین کرمی دکتراگچساراندندان پزشکی عمومی6022 0
امید اخلاقی امید اخلاقی دکترادزفولدندان پزشکی عمومی6022 0
ايمان ايزدپناه ايمان ايزدپناه دکتراشیرازدندان پزشکی عمومی5031 0
داريوش ميرابي داريوش ميرابي دکتراتهراندندان پزشکی عمومی5031 0
زينب مهدي نژاد زينب مهدي نژاد دکترازاهداندندان پزشکی عمومی5020 3
اسما خاکی پور اسما خاکی پور دکتراخرم آباددندان پزشکی عمومی5050 0
مهدی نیک پسند مهدی نیک پسند دکترامشهددندان پزشکی عمومی5050 0
احسان اسدی احسان اسدی دکتراتهراندندان پزشکی عمومی5050 0
محمدرضا شاهی دخت محمدرضا شاهی دخت دکتراتهراندندان پزشکی عمومی4021 0
احمد ساکت احمد ساکت دکترااصفهاندندان پزشکی عمومی4040 0
خدامراد سلیمانی خدامراد سلیمانی دکتراقمدندان پزشکی عمومی3011 0
مریم رستگار مقدم مریم رستگار مقدم دکتراتهراندندان پزشکی عمومی3011 0
غلامرضا ستاري غلامرضا ستاري دکتراتهراندندان پزشکی عمومی3011 0
علی اکبر مروارید علی اکبر مروارید دکترازاهداندندان پزشکی عمومی3011 0
مهکامه چگینی مهکامه چگینی دکتراتهراندندان پزشکی عمومی3011 0
سیده مرضیه هاشمی نژاد سیده مرضیه هاشمی نژاد دکترادلفاندندان پزشکی عمومی3030 0
اکرم اعلمی اکرم اعلمی دکترامشهددندان پزشکی عمومی3030 0
جلال رحماني جلال رحماني دکتراتاکستاندندان پزشکی عمومی3030 0
مهدی مجنونی مهدی مجنونی دکترابیرجنددندان پزشکی عمومی2010 1
احسان جوادزاده بلوری احسان جوادزاده بلوری دکتراگلبهار-مشهددندان پزشکی عمومی2020 0
مهسا صحرانشین سامانی مهسا صحرانشین سامانی دکتراشهرکرددندان پزشکی عمومی2020 0
پری ناز بشیرزاده پری ناز بشیرزاده دکتراخلخالدندان پزشکی عمومی2020 0
مریم مشاوری نیا مریم مشاوری نیا دکتراشیرازدندان پزشکی عمومی2020 0
علی جباری علی جباری دکتراتهراندندان پزشکی عمومی1000 1
علی امیرچقماقی علی امیرچقماقی دکتراگرگاندندان پزشکی عمومی1000 1
پرویز حسین علی زادہ پرویز حسین علی زادہ دکتراتبریزدندان پزشکی عمومی1000 1
نسیم عمادی نسیم عمادی دکتراتهراندندان پزشکی عمومی1000 1
فریدون وثوقی شهواری فریدون وثوقی شهواری دکترابندرعباسدندان پزشکی عمومی1010 0
حیدر سواری حیدر سواری دکتراسوسنگرددندان پزشکی عمومی1010 0
منیژه فرسام منیژه فرسام دکتراتهراندندان پزشکی عمومی1010 0
سینا قرطاسی سینا قرطاسی دکتراتبریزدندان پزشکی عمومی1010 0
نیلوفر صحرائیان نیلوفر صحرائیان دکتراشیرازدندان پزشکی عمومی1010 0
فریبرز شریفی فریبرز شریفی دکتراعمادشهر-لارستاندندان پزشکی عمومی1010 0
اردشير نجفي اردشير نجفي دکتراکرجدندان پزشکی عمومی1010 0
سکینه توکلی بامکان سکینه توکلی بامکان دکترایزددندان پزشکی عمومی1010 0
سارا عزیزی سارا عزیزی دکتراتهراندندان پزشکی عمومی1010 0
محمدهادی یارایی محمدهادی یارایی دکترااراکدندان پزشکی عمومی1010 0
شاهدخت قلیزاده شاهدخت قلیزاده دکترارشتدندان پزشکی عمومی1010 0
شايان اوحدي شايان اوحدي دکترادماوند - رودهندندان پزشکی عمومی1010 0
یاسر رحیمی یاسر رحیمی دکترامراغهدندان پزشکی عمومی1010 0
والح توکلی والح توکلی دکتراتهرانایمپلنت دندانی-پروتزهای دندانی-دندان پزشکی عمومی1010 0
فاطمه مقدم قایینی فاطمه مقدم قایینی دکتراگلبهار-مشهددندان پزشکی عمومی1010 0
هانیه رمضانی هانیه رمضانی دکترارباط کریمدندان پزشکی عمومی1010 0
یوسف صفری یوسف صفری دکتراخداآفریندندان پزشکی عمومی1010 0
مژگان محمدی پارسا مژگان محمدی پارسا دکتراتهراندندان پزشکی عمومی1010 0
دکتر وحدت احمدی دکتر وحدت احمدی دکتراماهشهردندان پزشکی عمومی1010 0
لیلا مخبری لیلا مخبری دکتراتهراندندان پزشکی عمومی1010 0
ايدين مغاني ايدين مغاني دکتراتهراندندان پزشکی عمومی1010 0
احسان یوسفیان احسان یوسفیان دکتراتهراندندان پزشکی عمومی0000 0
الهام جعفری الهام جعفری دکترارستم آباددندان پزشکی عمومی0000 0
کیوان عظیم زاده کیوان عظیم زاده دکتراتبریزدندان پزشکی عمومی0000 0
فرهاد خان مدرس فرهاد خان مدرس دکتراتهراندندان پزشکی عمومی0000 0
شهرام پروین شهرام پروین دکتراشهریاردندان پزشکی عمومی0000 0
محمد جليل وند محمد جليل وند دکتراتاکستاندندان پزشکی عمومی0000 0
شاپور شفیعی شاپور شفیعی دکتراسپیداندندان پزشکی عمومی0000 0
آنیتا عیوضلو آنیتا عیوضلو دکتراتهراندندان پزشکی عمومی0000 0
امیر کاظمی راد امیر کاظمی راد دکتراتبریزدندان پزشکی عمومی0000 0
آرمین احمدنژاد آرمین احمدنژاد دکتراشیرازدندان پزشکی عمومی0000 0
اصغر براتی نژاد اصغر براتی نژاد دکتراکاشاندندان پزشکی عمومی0000 0
مجتبی پوردهقان اردکان مجتبی پوردهقان اردکان دکترایزددندان پزشکی عمومی0000 0
فرهاد اکبرزاده فرهاد اکبرزاده دکترامرنددندان پزشکی عمومی0000 0
فاطمه محمدی جنیدی فاطمه محمدی جنیدی دکتراتهراندندان پزشکی عمومی0000 0
بهاره سپهریان بهاره سپهریان دکتراتهراندندان پزشکی عمومی0000 0
خه بات یوسفی خه بات یوسفی دکتراسنندجدندان پزشکی عمومی0000 0
راضیه قبادی راضیه قبادی دکتراساریدندان پزشکی عمومی0000 0
کسری دابشلیم کسری دابشلیم دکتراکرجدندان پزشکی عمومی0000 0
ایرج اخویان ایرج اخویان دکتراکوهدشتدندان پزشکی عمومی0000 0
سعیده محقق حضرتی سعیده محقق حضرتی دکتراتهراندندان پزشکی عمومی0000 0
حبیب اله بهتوئی حبیب اله بهتوئی دکتراقزویندندان پزشکی عمومی0000 0
امیررضا رحمانی فر امیررضا رحمانی فر اسفرایندندان پزشکی عمومی0000 0
محمدعلی زاغیان محمدعلی زاغیان دکترابابلسردندان پزشکی عمومی0000 0
مرتضی ابراهیمی حصار مرتضی ابراهیمی حصار دکترامشهددندان پزشکی عمومی0000 0
اتابک نوذری اتابک نوذری دکترارشتدندان پزشکی عمومی0000 0
سید مصطفی دیباجی سید مصطفی دیباجی دکتراخمینی شهردندان پزشکی عمومی0000 0
اکبر مرادآبادی اکبر مرادآبادی دکتراتبریزدندان پزشکی عمومی0000 0
کاظم درقه کاظم درقه دکتراحاجی آباد-دارابدندان پزشکی عمومی0000 0
بهمن کلالی بهمن کلالی دکترامشهددندان پزشکی عمومی0000 0
رسول زنگنه رسول زنگنه دکتراتهراندندان پزشکی عمومی0000 0
مليحه منزوي مليحه منزوي دکترااقلیددندان پزشکی عمومی0000 0
نزهت السادات صباغيان نزهت السادات صباغيان دکتراکرجدندان پزشکی عمومی0000 0
رضا طالبیان رضا طالبیان دکتراکاشاندندان پزشکی عمومی0000 0
مریم غفورنیا مریم غفورنیا دکترااصفهاندندان پزشکی عمومی0000 0
علیرضا امینی بابک علیرضا امینی بابک دکتراشهربابکدندان پزشکی عمومی0000 0
مهراب تخت دار مهراب تخت دار دکترالامرددندان پزشکی عمومی0000 0
فرید کارگران فرید کارگران دکترابابلسردندان پزشکی عمومی0000 0
آله نوش شريعتمدار احمدي آله نوش شريعتمدار احمدي دکتراکرماندندان پزشکی عمومی0000 0
حسین صلح پورفرد حسین صلح پورفرد دکتراشیرازدندان پزشکی عمومی0000 0
حمیدرضامحققیان حمیدرضامحققیان دکتراشهریاردندان پزشکی عمومی0000 0
زهره آباد زهره آباد دکترامشهددندان پزشکی عمومی0000 0
علي بيكلري فرد علي بيكلري فرد دکتراساوجبلاغ-ساوجبلاغ - هشتگرددندان پزشکی عمومی0000 0
مهرداد آرام مهرداد آرام دکتراتبریزدندان پزشکی عمومی0000 0
پرویز جعفری مرندی پرویز جعفری مرندی دکترانکاءدندان پزشکی عمومی0000 0
امیرمسعود دشتی امیرمسعود دشتی دکترانامشخصدندان پزشکی عمومی0000 0
وحيد سياه كلا وحيد سياه كلا دکتراتهراندندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر سیده سارا طاهایی دکتر سیده سارا طاهایی دکترانوشهردندان پزشکی عمومی0000 0
ستاره اسحاقیان ستاره اسحاقیان دکتراسبزواردندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر دکتر مقصود سلماسی دکتر دکتر مقصود سلماسی دکتراخویدندان پزشکی عمومی0000 0
جعفر ذوالفقاریان جعفر ذوالفقاریان دکتراتبریزدندان پزشکی عمومی0000 0
اسماعیل زارع اسماعیل زارع دکترانامشخصدندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر مریم جلیلی دکتر مریم جلیلی دکترانامشخصدندان پزشکی عمومی0000 0
محمدناصرفردحال محمدناصرفردحال دکترابابلدندان پزشکی عمومی0000 0
سید مهدی مفیدی فر سید مهدی مفیدی فر دکتراتهراندندان پزشکی عمومی0000 0
مهرداد جهانيان مهرداد جهانيان دکتراتهراندندان پزشکی عمومی0000 0
مائده نوري مائده نوري دکتراتهراندندان پزشکی عمومی0000 0
محمد قلخانی محمد قلخانی دکتراتبریزدندان پزشکی عمومی0000 0
دكترعليرضاضيائي نيا دكترعليرضاضيائي نيا دکتراقمدندان پزشکی عمومی0000 0
ميساء ابوارجيع ميساء ابوارجيع دکترانامشخصدندان پزشکی عمومی0000 0
علی اصغر رضایی هرزندی علی اصغر رضایی هرزندی دکتراتهراندندان پزشکی عمومی0000 0

اضافه کردن یک نظر

 

کانال تلگرام بهترین پزشکان ایران | داک تاپ

کانال تلگرام بهترین پزشکان ایران | داک تاپ

اینستاگرام بهترین پزشکان ایران

اینستاگرام داک تاپ | بهترین پزشکان ایران

بستن
تبلیغات:

داک تاپ از تمامی علاقه مندان به بازاریابی و تولید محتوی بصورت تمام وقت و یا پاره وقت-دورکاری دعوت به همکاری می کند. جهت فرستادن در خواست خود به این صفحه مراجعه بفرمایید.

کار پاره وقت در داک تاپ

همکاری با داک تاپ