دندان ضربه دیده

در این پوستر اقدامات مورد نیاز برای درمان دندانهای ضربه خورده نشان داده شده است

در این پوستر اقدامات مورد نیاز برای درمان دندانهای ضربه خورده نشان داده شده است

dr-shooyabi-Poster-A3-glasse

۹۳/۰۹/۲۸

۱۶:۲۷


به اشتراک بگذارید: