دندانپزشکی وصرع

درمانهای دندانپزشکی برای بیماران صرعی نیازمند رعایت ملاحظات خاصی میباشد که برای بیمار در حین دریافت درمان مشکلی ایجاد نکند.در این فایل پاورپوینت به این نکات اشاره شده است. دندانپزشکی اهواز کارنیک 06132231339 09368917378 اهواز نادری بین حافظ و فردوسی مجتمع پزشکی بزرگ نادری واحد 140 فایل پاورپوینت دندانپزشکی و صرع

درمانهای دندانپزشکی برای بیماران صرعی نیازمند رعایت ملاحظات خاصی میباشد که برای بیمار در حین دریافت درمان مشکلی ایجاد نکند.در این فایل پاورپوینت به این نکات اشاره شده است.
دندانپزشکی اهواز کارنیک
06132231339
09368917378
اهواز نادری بین حافظ و فردوسی مجتمع پزشکی بزرگ نادری واحد 140

فایل پاورپوینت دندانپزشکی و صرع

۹۳/۱۰/۰۲

۱۳:۲۹


به اشتراک بگذارید: