اطلاعات پایه

نام و نام خانوادگی

کلینیک زخم مانیکان

جنسیت

مرد

شهر محل طبابت

تهران

اطلاعات تخصصی پزشک

زمینه تخصص

مرکز تخصصی درمان تروما و انواع زخم

آدرس مطب

خیابان بخارست – بیمارستان پاستورنو

درباره پزشک

نوبت گیری در وبسایت کلینیک زخم مانیکان:
http://tehrantarmim.com/