• تصویر نمایه پشتیبانی داک تاپ

    پشتیبانی داک تاپ مطلبی نوشته است: 4 ماه و 2 هفته قبل

    @drdariushdaer
    دکتر داریوش دائر به پزشکان داک تاپ پیوستند
    ایشان متخصص پوست، مو و زیبایی و بنیانگذار کلینیک تخصصی پوست و موی آتیه در تهران هستند
    امیدواریم حضور در داک تاپ برای ایشان و دیگر اعضا، تجربه خوب و موفقی باشد.