اطلاعات پایه

نام و نام خانوادگی

شهاب الدین بهرامی

جنسیت

مرد

شهر محل طبابت

تهران