اطلاعات پایه

نام و نام خانوادگی

مدیر فروش داک تاپ

جنسیت

زن

اطلاعات تخصصی پزشک

تحصیلات

کارشناس

درصد تخفیف به رزرو از طریق داک تاپ

10%