اطلاعات پایه

نام و نام خانوادگی

مدیر فروش داک تاپ

جنسیت

زن

اطلاعات تخصصی پزشک

تحصیلات

کارشناس