اطلاعات پایه

نام و نام خانوادگی

فرج اله رحیمی خواه

جنسیت

مرد

شهر محل طبابت

سعادت شهر

اطلاعات تخصصی پزشک

زمینه تخصص

بیماریهای داخلی

آدرس مطب

بیمارستان امام جعفر صادق( ع)

تحصیلات

متخصص