اطلاعات پایه

نام و نام خانوادگی

فرج اله رحیمی خواه

جنسیت

مرد

شهر محل طبابت

اهواز

اطلاعات تخصصی پزشک

تحصیلات

متخصص

زمینه تخصص

بیماریهای داخلی

درصد تخفیف به رزرو از طریق داک تاپ

10%