اطلاعات پایه

نام و نام خانوادگی

مهری حضرت حسینی

جنسیت

زن

شهر محل طبابت

مراغه

اطلاعات تخصصی پزشک

آدرس مطب

خیابان

ساعات حضور در مطب و مراکز درمانی

صبح -عصر

تلفن مطب

0411511456

بیمه های طرف قرارداد

تامین اجتماعی-خدمات درمانی-

درصد تخفیف به رزرو از طریق داک تاپ

10%

تحصیلات

پزشک عمومی