اطلاعات پایه

نام و نام خانوادگی

فاطمه مقدم قایینی

جنسیت

زن

شهر محل طبابت

گلبهار

اطلاعات تخصصی پزشک

تحصیلات

دندانپزشک

زمینه تخصص

دندانپزشکی

درصد تخفیف به رزرو از طریق داک تاپ

0%