اطلاعات پایه

نام و نام خانوادگی

حسین صابری انوار

جنسیت

مرد

شهر محل طبابت

تهران