اطلاعات پایه

نام و نام خانوادگی

امین رضوانی همدانی

جنسیت

مرد

شهر محل طبابت

تهران

اطلاعات تخصصی پزشک

تحصیلات

متخصص

زمینه تخصص

آسیب شناسی

آدرس مطب

بیمارستان امام خمینی

درصد تخفیف به رزرو از طریق داک تاپ

10%