اطلاعات پایه

نام و نام خانوادگی

لادن فغفوری

جنسیت

زن

اطلاعات تخصصی پزشک

بیمه های طرف قرارداد

سلح

درصد تخفیف به رزرو از طریق داک تاپ

10%

تحصیلات

پزشک عمومی