اطلاعات پایه

نام و نام خانوادگی

بهرام سلیمانی

جنسیت

مرد

شهر محل طبابت

همدان – اسد آباد

اطلاعات تخصصی پزشک

زمینه تخصص

آسیب شناسی

آدرس مطب

اسداباد-ازمایشگاه پارس

درصد تخفیف به رزرو از طریق داک تاپ

0%

تحصیلات

متخصص