اطلاعات پایه

نام و نام خانوادگی

مژگان محمدی پارسا

جنسیت

زن

شهر محل طبابت

تهران