• تصویر نمایه شیرین السادات موسوی
    دکتر شیرین السادات موسوی - "کسانی که دارای پوست چرب و جوش های سر سیاه روی بینی و گونه ها هستند روی ترکیب سرکه سیب و آب به عنوان یک تونیک پاک کننده حساب باز کنند"نمایش
    آخرین فعالیت: 2 سال و 8 ماه قبل