فعالترین پزشکان داک تاپ

داک تاپ تصمیم دارد تا بهترین و فعالترین پزشکان را به عموم بازدیدکنندگان خود معرفی کند. معیارهای امتیاز دهی به ترتیب عبارتند از تعداد مقالات، پاسخگویی توسط پزشک، نظرات و سوالات کاربران، ارسال مطلب در پروفایل و در گروه ها.
پزشکان زیر بیشترین امتیاز را کسب کرده اند. این لیست توسط داک تاپ هر هفته بروز می شود:

تصویر پروفایلنام و نام خانوادگیمدرک تحصیلیشهرهاتخصصامتیاز داک تاپمقالاتسوالات و نظراتپاسخ هامطالب ارسالی
دکتر مریم خادم دکتر مریم خادم متخصصشیرازبیماریهای زنان و زایمان(پریناتولوژی)-زنان و زایمان3162531028959 4
دکتر زهره لواسانی دکتر زهره لواسانی فلوشیپ تخصصیتهرانبیماریهای زنان وزایمان (نازایی و آی.وی.اف)173839528527 0
دکتر فرهاد میرکاظمی دکتر فرهاد میرکاظمی متخصصشیرازجراحی کلیه،مجاری ادراری و تناسلی16520590531 0
دکتر حمیدرضا فاتح دکتر حمیدرضا فاتح متخصصتهرانطب فیزیکی و توانبخشی1461129332306 1
دکتر علی نقره کار دکتر علی نقره کار فوق تخصصتهراندرد127161353337 0
دکتر هدایت اکبری دکتر هدایت اکبری فوق تخصصشیرازآسم-آلرژی10162341333 1
دکتر علی میرزاپور دکتر علی میرزاپور فوق تخصصبابلبیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم93713123191 0
دکتر شهرام اعظمی دکتر شهرام اعظمی متخصصتهرانارتوپدی90410280292 0
دکتر نسرین زارع پور دکتر نسرین زارع پور متخصصتهرانزنان و زایمان8381302266 0
دکتر برژانت جزنی دکتر برژانت جزنی متخصصلندنروانپزشکی-روانکاوی82450216204 0
دکتر مطهره میردامادی دکتر مطهره میردامادی متخصصاصفهانروانپزشکی74514251219 0
دکتر مریم احمدی دکتر مریم احمدی متخصصتهرانبیماریهای قلب و عروق72434186201 0
دکتر مريم انصاف گو دکتر مريم انصاف گو متخصصتهرانزنان و زایمان70432204183 6
دکتر پگاه روانفر دکتر پگاه روانفر متخصصشیراززنان و زایمان4800254113 0
دکتر كاوه باشتي دکتر كاوه باشتي فوق تخصصشیرازجراحی زانو و آرتروسکوپی4180166126 0
دکتر سید محمد باقر فضل جو دکتر سید محمد باقر فضل جو متخصصتبریزطب سنتی3746130110 0
دکتر شهرام مزدکی اسکویی دکتر شهرام مزدکی اسکویی متخصصتهرانبیماریهای مغز و اعصاب3490139105 0
دکتر پريسا مرتضوي مقدم دکتر پريسا مرتضوي مقدم متخصصتهرانزنان و زایمان300168277 0
دکتر علی اصغر  شبیری دکتر علی اصغر شبیری متخصصکرمانشاهبیماریهای زنان وزایمان (نازایی و آی.وی.اف)298014676 0
دکتر نوشین جهرمی زاده دکتر نوشین جهرمی زاده متخصصاصفهانزنان و زایمان290014771 1