فعالترین پزشکان داک تاپ

داک تاپ تصمیم دارد تا بهترین و فعالترین پزشکان را به عموم بازدیدکنندگان خود معرفی کند. معیارهای امتیاز دهی به ترتیب عبارتند از تعداد مقالات، پاسخگویی توسط پزشک، نظرات و سوالات کاربران، ارسال مطلب در پروفایل و در گروه ها.
پزشکان زیر بیشترین امتیاز را کسب کرده اند. این لیست توسط داک تاپ هر هفته بروز می شود:

تصویر پروفایلنام و نام خانوادگیمدرک تحصیلیشهرهاتخصصامتیاز داک تاپمقالاتسوالات و نظراتپاسخ هامطالب ارسالی
دکتر مریم خادم دکتر مریم خادم متخصصشیرازبیماریهای زنان و زایمان(پریناتولوژی)-زنان و زایمان3096521008938 4
دکتر فرهاد میرکاظمی دکتر فرهاد میرکاظمی متخصصشیرازجراحی کلیه،مجاری ادراری و تناسلی16190577521 0
دکتر زهره لواسانی دکتر زهره لواسانی فلوشیپ تخصصیتهرانبیماریهای زنان وزایمان (نازایی و آی.وی.اف)160639480485 0
دکتر حمیدرضا فاتح دکتر حمیدرضا فاتح متخصصتهرانطب فیزیکی و توانبخشی1403129314286 1
دکتر علی نقره کار دکتر علی نقره کار فوق تخصصتهراندرد122161337320 0
دکتر هدایت اکبری دکتر هدایت اکبری فوق تخصصشیرازآسم-آلرژی9611324316 1
دکتر علی میرزاپور دکتر علی میرزاپور فوق تخصصبابلبیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم93713123191 0
دکتر شهرام اعظمی دکتر شهرام اعظمی متخصصتهرانارتوپدی83610260268 0
دکتر نسرین زارع پور دکتر نسرین زارع پور متخصصتهرانزنان و زایمان8281292266 0
دکتر برژانت جزنی دکتر برژانت جزنی متخصصلندنروانپزشکی-روانکاوی82450216204 0
دکتر مطهره میردامادی دکتر مطهره میردامادی متخصصاصفهانروانپزشکی71813240213 0
دکتر مريم انصاف گو دکتر مريم انصاف گو متخصصتهرانزنان و زایمان66931195172 6
دکتر مریم احمدی دکتر مریم احمدی متخصصتهرانبیماریهای قلب و عروق59929155164 0
دکتر پگاه روانفر دکتر پگاه روانفر متخصصشیراززنان و زایمان4800254113 0
دکتر كاوه باشتي دکتر كاوه باشتي فوق تخصصشیرازجراحی زانو و آرتروسکوپی4150163126 0
دکتر سید محمد باقر فضل جو دکتر سید محمد باقر فضل جو متخصصتبریزطب سنتی3706126110 0
دکتر شهرام مزدکی اسکویی دکتر شهرام مزدکی اسکویی متخصصتهرانبیماریهای مغز و اعصاب3490139105 0
دکتر علی اصغر  شبیری دکتر علی اصغر شبیری متخصصکرمانشاهبیماریهای زنان وزایمان (نازایی و آی.وی.اف)298014676 0
دکتر نوشین جهرمی زاده دکتر نوشین جهرمی زاده متخصصاصفهانزنان و زایمان289014671 1
دکتر مرتضی رحیمی اقدس دکتر مرتضی رحیمی اقدس دکتراتبریزطب فیزیکی و توانبخشی255217249 1